12 trong tiếng anh đọc là gì

Từ này thưa thế này vô giờ Anh? 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

Bạn đang xem: 12 trong tiếng anh đọc là gì

Số kiểm đếm kể từ 11 cho tới đôi mươi :: kể từ vựng giờ Anh

Tự học tập giờ Anh

Các bài học kinh nghiệm giờ Anh không giống

Học giờ Anh Bài học tập 10 Số kiểm đếm kể từ 21 cho tới 30

Học giờ Anh Bài học tập 11 Số kiểm đếm kể từ 10 cho tới 100

Học giờ Anh Bài học tập 12 Số kiểm đếm kể từ 100 cho tới 1000

Học giờ Anh Bài học tập 13 Số kiểm đếm kể từ 1000 cho tới 10000

Học giờ Anh Bài học tập 14 Đồ người sử dụng học hành

Học giờ Anh Bài học tập 15 Lớp học tập

Học giờ Anh Bài học tập 16 Môn học tập bên trên ngôi trường

Học giờ Anh Bài học tập 17 Màu sắc

Học giờ Anh Bài học tập 18 Địa lý

Xem thêm: lemon nghĩa là gì

Học giờ Anh Bài học tập 19 Thiên văn học tập

Học giờ Anh Bài học tập đôi mươi Hệ mặt mũi trời

Học giờ Anh Bài học tập 21 Các mùa và không khí

Học giờ Anh Bài học tập 22 Thể thao

Học giờ Anh Bài học tập 23 Giải trí

Học giờ Anh Bài học tập 24 Nhạc cụ

Học giờ Anh Bài học tập 25 Trong hồ bơi

Học giờ Anh Bài học tập 26 Trên bãi tắm biển

Học giờ Anh Bài học tập 27 Hoạt động bãi tắm biển

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

Học giờ Anh Bài học tập 28 Cá và động vật hoang dã biển lớn

Học giờ Anh Bài học tập 29 Động vật chăn nuôi

Các bài học kinh nghiệm giờ Anh không giống

Tác giả

Bình luận