abduct là gì

abduct tức là gì

[æd'dʌkt]

ngoại động từ

Bạn đang xem: abduct là gì

Xem thêm: sustenance là gì

 • bắt cóc, cuỗm lên đường, lừa lấy lên đường (người thiếu nữ...)
 • (giải phẫu) rẽ đi ra, giạng ra

Câu ví dụ

  thêm câu ví dụ:   Tiếp>
 1. He may have been hired to tát abduct the girls.
  Có thể hắn đang được mướn nhằm bắt cóc nhị cô nàng.
 2. What right tự you have to tát abduct mạ... to tát keep mạ here?
  Ông với quyền gì nhưng mà bắt cóc tôi... và giam cầm tôi ở đây?
 3. These men were sent here to tát abduct you, all right?
  Những người này được gửi cho tới nhằm bắt cóc anh.
 4. Abduct a human with the Compton tiệc nhỏ and bring her to tát the church.
  Bắt cóc một người lên đường cùng theo với Compton và đem đến nhà thời thánh.
 5. Those orders included letting a killer abduct my daughter?
  Lệnh này cũng bao hàm nhằm thương hiệu trinh sát bắt cóc đàn bà tôi sao?
 6. Những kể từ khác

  1. "abdou traoré (cầu thủ soccer, sinh 1981)" là gì
  2. "abdou traoré (footballer, born 1981)" là gì
  3. "abducens" là gì
  4. "abducensnerve" là gì
  5. "abducent" là gì
  6. "abduction" là gì
  7. "abduction (2011 film)" là gì
  8. "abductor" là gì
  9. "abdul aziz" là gì
  10. "abducensnerve" là gì
  11. "abducent" là gì
  12. "abduction" là gì
  13. "abduction (2011 film)" là gì