accrual là gì

Cách học tập bài bác giá cả dồn tích và giá cả trả trước vô môn học tập FA/ F3 ACCA

I. Mục tiêu

 • Định nghĩa (Definition)
 • Phương pháp kế toán tài chính (Accounting treatments)

II. Nội dung

Bạn đang xem: accrual là gì

Trong công ty, ko cần nhiệm vụ tài chính nào là cũng khá được giao dịch ngay trong khi đột biến ngân sách, mặt khác cũng đều có những nhiệm vụ được giao dịch trước lúc bọn chúng ra mắt. Bài học tập sau tiếp tục thực hiện rõ ràng cơ hội ghi nhận ngân sách trong những tình huống trên

1. giá cả dồn tích (Accruals)

a. Định nghĩa

 • Theo chuẩn chỉnh mực IAS01 - Nguyên tắc hạ tầng dồn tích được hiểu cộc gọn gàng như sau:

Trong những nhiệm vụ tài chính của công ty, lợi nhuận, ngân sách cần được ghi tuột kế toán tài chính vô thời khắc đột biến chứ không hề địa thế căn cứ vô thời khắc thực tiễn thu hoặc thực tiễn chi chi phí hoặc tương tự chi phí.

Dựa bên trên hạ tầng cơ, tớ với khái niệm về:

 • Chi phí dồn tích (Accruals) là những ngân sách thực tiễn tiếp tục đột biến tuy nhiên không được giao dịch.
 • Khoản ngân sách này được trình diễn bên trên Báo cáo tài chủ yếu (Statement of Financial Position/SoFP) là 1 trong khoản Nợ cần trả (Liability)

b. Cách hạch sách toán

  Tài khoản “Chi phí dồn tích” (Accruals) được ghi nhận như khoản Nợ cần trả (Liability)

  2. giá cả trả trước (Prepayments)

  a. Định nghĩa

  • Chi phí trả trước (Prepayments): ngân sách thực tiễn tiếp tục đột biến tuy vậy với tương quan cho tới thành quả sinh hoạt phát triển sale của khá nhiều kỳ kế toán tài chính. Khoản ngân sách này được kế toán tài chính kết trả phù hợp vô ngân sách phát triển sale của những kỳ kế toán tài chính sau.
  • Các ngân sách thông thường được phản ánh vô giá cả trả trước:

  - giá cả trả trước về mướn hạ tầng, mướn sinh hoạt TSCĐ đáp ứng cho tới phát triển sale nhiều kỳ nối tiếp toán

  - giá cả mua sắm bảo đảm và những loại lệ phí tuy nhiên công ty mua sắm và trả một lượt cho tới nhiều kỳ nối tiếp toán

  Xem thêm: who is that nghĩa là gì

  • Khoản ngân sách trả trước được ghi nhận giống như những thông tin tài khoản mặt mũi “Nợ” bên trên Bảng bằng vận nối tiếp toán

  b.  Cách hạch sách toán

  III. Bài tập

  A company pays rent quarterly in arrears on 1 January, 1 April, 1 July and 1 October each year. The
  rent was increased from $90,000 per year lớn $120,000 per year as from 1 October 20X2.
  What rent expense and accrual should be included in the company's financial statements for the year
  ended 31 January 20X3?

  Lưu ý:

  • Pay in arears: trả sau
  • Pay in advance: trả trước

  Cách tiếp cận:

  Bước 1: Nhắc lại con kiến thức

  • Khoản giá cả mướn (Rent expense) gồm những: những khoản ngân sách mướn đột biến vô kỳ
  • Khoản giá cả dồn tích (Accruals) là khoản kỳ này tiếp tục đột biến tuy nhiên ko thanh toán

  Bước 2: Thực hiện nay tính toán

  • Chi phí thuê: giá cả kể từ 1/2/20X2 cho tới 31/1/20X3
  • Chi phí dồn tích: Vì công ty giao dịch ngân sách Qúy trước vô đầu từng Quý sau nên tính cho tới 31/1/20X3 khoản ngân sách đột biến của T1/2013 không được giao dịch. Đây là khoản ngân sách dồn tích

  Hướng dẫn giải:

  Xem thêm: at loggerheads là gì

  Vậy:

  • Chi phí mướn (Rent expense): 100,000
  • Chi phí dồn tích (Accrual): 10,000

  Author: Linh Tran