acquire nghĩa là gì

Công cụ cá nhân
 • /ə'kwaiə/

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thụ đắc

  Kỹ thuật cộng đồng

  có được

  Kinh tế

  có được
  đạt được
  được
  thu được

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  access , achieve , amass , annex , attain , bring in , buy , catch , collect , cop * , corral * , earn , gain , gather , get , get hands on , get hold of , grab , have , hustle , land , latch onto , lock up , pick up , procure , promote , rack up * , scare up , secure , snag * , take , take possession of , wangle * , win , come by , obtain , khuông , contract , garner , learn , make , reap

  Từ ngược nghĩa

  Bạn đang xem: acquire nghĩa là gì

  Xem thêm: thump là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ