add to là gì

Bạn đang được dò thám hiểu cách sử dụng Showroom TO STH - Dưới đấy là cách sử dụng Showroom và ví dụ cụ thể;add to lớn sth, add up, add together

Cách sử dụng add to lớn sth, add up, add together

Bạn đang xem: add to là gì

SGV, Cấu trúc add to lớn sth, add up, add together Add to lớn sth:

to increase the size, amount, number, etc. of sth.

(Để tăng form size, lượng, con số của cái gì đó).

Taking the children with us would only add to lớn our problems.

(đưa những đứa trẻ con chuồn nằm trong Shop chúng tôi mách nhỏ phiền phức).

Add up:

+ to lớn seem reasonable; to lớn make sense; to lớn have all the different parts agreeing with each other.

(dường như đem lý, tăng thêm ý nghĩa, toàn bộ những phần khác lạ đều hòa phù hợp với nhau).

There are things in her story that just don't add up.

(có một trong những điều vô mẩu chuyện của cô ấy ấy không phù hợp lý).

+ to lớn increase gradually to lớn make a large number or amount.

(chỉ tăng dần dần lượng hoặc số lượng).

Save a small amount each month; it'll soon add up.

Xem thêm: boots nghĩa là gì

(tiết kiệm con số nhỏ hàng tháng tiếp tục trở nên số lớn).

+ if two or more numbers add up, they come to lớn the total that they should or that you would expect.

(Nếu nhì hoặc nhiều hơn thế được thêm vô, bọn chúng tiếp tục dẫn theo một tổng số tuy nhiên chúng ta ước đợi).

These figures just don't add up.

(Những số liệu này chỉ việc ko tăng lên).

Note: V + adv

Add together; add sth to'gether.

to come together to lớn produce sth; join two or more things, numbers, etc. together to lớn produce sth.

(kết phù hợp sẽ tạo rời khỏi cái gì, liên kết nhì hoặc nhiều điều, con số..để mang rời khỏi điều gì).

When all the different factors are added together, I can understand her decision.

(Khi phối hợp toàn bộ những nguyên tố không giống bên nhau, tôi nắm chắc ra quyết định của cô ấy ấy).

Xem thêm: licensee là gì

Note: V + adv; V + adv + n; V + n/pron + adv. 

Bài ghi chép Cấu trúc add to lớn sth, add up, add together được biên soạn vày nhà giáo trung tâm giờ Anh SGV  .

Nguồn: https://9film.edu.vn