adjunct là gì

  • Trạng ngữ (adverbials) bao hàm sung ngữ - adjunct, ấn định ngữ (disjunct) và liên ngữ (conjunct) nên cần thiết nắm vững kiến thức và kỹ năng Trạng ngữ (Adverbials) nhưng mà IELTS TUTOR vẫn chỉ dẫn nhé

Phân biệt sung ngữ (adjunct), ấn định ngữ (disjunct) & liên ngữ (conjunct)

II. Phân biệt sung ngữ (adjunct), ấn định ngữ (disjunct) & liên ngữ (conjunct)

Bạn đang xem: adjunct là gì

Phân biệt sung ngữ (adjunct), ấn định ngữ (disjunct) & liên ngữ (conjunct)

IELTS TUTOR phân tích và lý giải về sung ngữ (adjunct):

Xem thêm: beige là gì

  • Sung ngữ (adjunct) tiếp tục ở trong một câu nhưng mà nó phân tích và lý giải thêm thắt ý nghĩa
  • Trong hình tế bào miêu tả thì màu xanh lá cây lá cây đó là sung ngữ (adjunct), nó sẽ bị ở trong một câu (màu tím)

IELTS TUTOR phân tích và lý giải về ấn định ngữ (disjunct):

  • Định ngữ (disjunct) tiếp tục ở ngoài 1 câu (có thể ngăn cơ hội vày vết phẩy) dùng làm thể hiện tại ý kiến của những người nói 

Phân biệt sung ngữ (adjunct), ấn định ngữ (disjunct) & liên ngữ (conjunct)

IELTS TUTOR phân tích và lý giải về liên ngữ (conjunct)

  • Liên ngữ (conjunct) nó cũng tiếp tục ở ngoài 1 câu tuy nhiên không giống với ấn định ngữ, liên ngữ (conjunct) đề xuất tiếp tục cần phải có 1 câu không giống nhằm link với câu nhưng mà sở hữu liên ngữ (conjunct)