advance to là gì

Ý nghĩa của advance nhập giờ Anh

advance

verb

Bạn đang xem: advance to là gì

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvɑːns/ us /ədˈvæns/

advance verb (MOVE FORWARD)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

advance verb (PAY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

advance verb (SUGGEST)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

advance verb (INCREASE)

On the Thành Phố New York Stock Exchange, 1,228 issues advanced and 1,157 declined.

advance

noun

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvɑːns/ us /ədˈvæns/

advance noun (MOVEMENT)

Nothing could stop the advance of the floodwaters.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

advance noun (MONEY)

an advance on She asked for a £300 advance on her salary.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể mò mẫm những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

advance noun (SEX)

sexual advances She claimed that he made sexual advances towards her.

advance noun (PRICE)

Các trở thành ngữ

advance

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvɑːns/ us /ədˈvæns/

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của advance kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

advance | Từ điển Anh Mỹ

advance

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvæns, æd-/

advance verb [I/T] (MOVE FORWARD)

advancement

noun [ U ] us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvæns·mənt, æd-/

They did nothing for the advancement of women.

Thành ngữ

advance

adjective

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvæns, æd-/

advance adjective (HAPPENING EARLY)

advance

noun

us

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvæns, æd-/

advance noun (HAPPENING EARLY)

advance noun (MOVING FORWARD)

(Định nghĩa của advance kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

advance | Tiếng Anh Thương Mại

advance

noun

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvɑːns/ us

[ C ]   FINANCE, STOCK MARKET

advance

verb

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvɑːns/ us

[ I ]   FINANCE, STOCK MARKET

Pre-tax profits advanced 10% to tát €252m.

advance sb sth Two weeks ago I hired him, and advanced him $10,000.

advance

uk

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/ədˈvɑːns/ us

advance bookings/sales/subscriptions Advance sales are down by about 3%.

(Định nghĩa của advance kể từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

B2

Bản dịch của advance

nhập giờ Trung Quốc (Phồn thể)

前進, (使)前進, 使進步,使進展…

nhập giờ Trung Quốc (Giản thể)

前进, (使)前进, 使进步,使进展…

nhập giờ Tây Ban Nha

avanzar, hacer avanzar, avance…

nhập giờ Bồ Đào Nha

avançar, progredir, subiram de preço…

nhập giờ Việt

tiến bộ về, cải cách và phát triển, trả trước…

trong những ngữ điệu khác

nhập giờ Nhật

nhập giờ Thổ Nhĩ Kỳ

nhập giờ Pháp

nhập giờ Catalan

in Dutch

nhập giờ Ả Rập

nhập giờ Séc

nhập giờ Đan Mạch

nhập giờ Indonesia

nhập giờ Thái

nhập giờ Ba Lan

nhập giờ Malay

nhập giờ Đức

nhập giờ Na Uy

nhập giờ Hàn Quốc

in Ukrainian

nhập giờ Ý

nhập giờ Nga

yeni keşifler ve sầu icatlar, avans, önceden ödenen para…

progrès [masculine], avance [feminine], (s’)avancer…

avenç, (fer) avançar, avançar…

(doen)vooruitgaan, voorschieten, vooruitgang…

اكْتِشافات, يَرْتَقي بـِ, يَتَقَدَّم…

pokročit, zlepšit, vyplatit předem…

gøre fremskridt, rykke frem, skride fremad…

memajukan, menyerahkan uang muka, kemajuan…

เคลื่อนไปข้างหน้า, จ่ายล่วงหน้า, การเคลื่อนไปข้างหน้า…

postęp, osiągnięcie, zaliczka…

meningkatkan, mendahulukan, peningkatan…

Fortschritte machen, verbessern, Vorschuss geben…

fremskritt [neuter], forbedring [masculine], fremrykning [masculine]…

рухати(ся) вперед, просуватися, авансувати…

progresso, far progressi, aumentare…

прогресс, аванс, наступление…

Cần một máy dịch?

Nhận một phiên bản dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Từ của Ngày

philosophize

UK

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/fɪˈlɒs.ə.faɪz/

US

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

/fɪˈlɑː.sə.faɪz/

Xem thêm: lashes là gì

to talk for a long time about subjects such as the meaning of life

Về việc này

Tác giả

Bình luận