affricate là gì

Skip to tướng content

Bài số 6 vô series “Chuyện vạc âm” của ChuyenhocVinglish.com, vô tình lại là số lượng 6, tất cả chúng ta bàn về 6 cơ hội vạc âm của phụ âm – manner of articulation.

Bạn đang xem: affricate là gì

Như tất cả chúng ta đều biết rõ, 24 phụ âm giờ đồng hồ Anh được mô tả (hay phân biệt) vày 3 tiêu chuẩn sau:

  1. Voicing: Hữu thanh hoặc vô thanh.
  2. Place of articulation: Vị trí và sự phối kết hợp trong những ban ngành cấu âm.
  3. Manner of articulation: Cách thức vạc âm.

Với 2 tiêu chuẩn đầu, tất cả chúng ta vẫn mò mẫm hiểu qua quýt, tiêu chuẩn loại tía được mô tả như sau:

Xem thêm: raiders là gì

Xem thêm: quán nước tiếng anh là gì

The manner of articulation refers to tướng how the air stream from the lungs is directed to tướng the mouth anh modified by the various structures to tướng produce a consonant phoneme.

Cách thức vạc âm là cơ hội luồng khá kể từ phổi trải qua những ban ngành cấu âm và được biến hóa vày những cấu tạo không giống nhau muốn tạo rời khỏi âm. Có 6 phương pháp vạc âm, từng phụ âm được vạc âm theo dõi 1 trong các 6 sử dụng phương pháp này.

  1. Plosive: Âm nhảy, hay còn gọi là stop (âm chặn). Được dẫn đến bằng phương pháp ngăn luồng khá ra đi kể từ phổi và giải tỏa luồng khá bại liệt. Tùy địa điểm ngăn và cơ hội giải tỏa luồng khá nhưng mà dẫn đến những âm không giống nhau. Có những âm nhảy sau: [p, b, t, d, k, g].
  2. Nasal: Âm mũi. Được dẫn đến bằng phương pháp ngăn luồng khá ko mang lại trải qua mồm nhưng mà trải qua lồng mũi. Có những âm mũi sau: [m, n, ŋ].
  3. Fricative: Âm xát. Được dẫn đến khi luồng khá trải qua một khe hẹp vô vùng mồm. Kết ngược là cho 1 âm yêu tinh sát. Tùy địa điểm khe hẹp và những phần tử dẫn đến khe hẹp này tiếp tục cho những âm không giống nhau. Các âm xát gồm những: [f, v, θ, ð, s, z, ʃ, ʒ, h].
  4. Affricate: Âm tắc xát. Âm phối kết hợp thân thiết âm nhảy (plosive) và âm xát (fricative). Trước không còn, luồng khá bị ngăn lại tiếp sau đó cởi một khe nhỏ nhằm giải tỏa luồng khá dẫn đến một âm nhảy nhỏ tiếp theo sau vày âm yêu tinh sát. Âm tắc xát gồm: [tʃ, dʒ]
  5. Approximant: Âm lắc, hoặc âm tiếp cận. Được dẫn đến khi ban ngành cấu âm tiếp cận cùng nhau ở một khoảng cách chắc chắn, ko đầy đủ ngay sát muốn tạo âm xát tuy nhiên ko đầy đủ xa cách nhằm tạo ra một vẹn toàn âm. Tại khoảng cách như vậy khi luồng khá trải qua tiếp tục thực hiện lắc ban ngành cấu âm dẫn đến âm lắc. Có những âm lắc sau: [w, r, j].
  6. Lateral Approximant: Âm lắc cạnh lưỡi. Được dẫn đến khi lưỡi chạm vô vòm mồm, nhị cạnh lưỡi hở nhằm luồng khá trải qua. Âm cạnh lưỡi độc nhất vô giờ đồng hồ Anh là [l].

Lê Ngọc Ngân

Tác giả

Bình luận