ai trong tiếng anh là gì

Ai là đại kể từ nhân xưng vô giờ đồng hồ Việt.

Bạn đang xem: ai trong tiếng anh là gì

1.

Ai sẽ tới buổi tiệc tối nay?

Who is coming to lớn the các buổi tiệc nhỏ tonight?

2.

Ai vẫn rằng với chúng ta rằng tôi tiếp tục ở đó?

Who told you that I was going to lớn be there?

Phân biệt cơ hội dùng who và whom vô giờ đồng hồ Anh:

Xem thêm: low hanging fruit là gì

- who: dùng làm chỉ công ty ngữ (subject) vô câu, thay cho thế mang lại sở hữu đại kể từ như he, she, they.

Ví dụ: Who is the victim?/He is the victim.

(Ai là nàn nhân?/Anh ấy là nàn nhân.)

(*Ngoại lệ: It is him.)

- whom: dùng làm chỉ tân ngữ (object) vô câu, thay cho mang lại him, her, them.

Xem thêm: acidic là gì

Ví dụ: He is the man whom I love, I love him

(Anh ấy là kẻ tôi yêu thương, tôi yêu thương anh ấy.)

Nhưng nhìn bao quát, who đang được dần dần thay cho thế whom và hoàn toàn có thể dùng vô đa số từng tình huống, nhất là vô tiếp xúc.