aim at là gì

Trong nội dung bài viết này, IZONE tiếp tục nằm trong chúng ta mò mẫm hiểu những kiến thức và kỹ năng xung xung quanh kể từ aim. IZONE tiếp tục trả lời canh ty chúng ta một vài thắc mắc như: Aim là gì? Aim đi với giới kể từ gì? Aim đồng nghĩa và trái ngược nghĩa với kể từ nào?

Trước không còn, hãy cùng với nhau mò mẫm hiểu nghĩa của kể từ aim (/eɪm/).

Bạn đang xem: aim at là gì

Theo tự vị Oxford, aim có vừa phải rất có thể là 1 trong những động từ, vừa phải rất có thể là 1 trong những danh từ, song, aim thường được dùng thông dụng vô tầm quan trọng một động kể từ rộng lớn.

Aim là 1 trong những động từ

Với tầm quan trọng là 1 trong những động kể từ, aim thường được dịch lịch sự giờ đồng hồ Việt là nhắm cho tới, phía đến. Dưới phía trên, IZONE sẽ hỗ trợ chúng ta ví dụ hóa từng văn cảnh tuy nhiên trong tê liệt tất cả chúng ta với dùng động kể từ aim

aim (v) nhắm cho tới, phía đến

1. nhắm cho tới, mong muốn đạt được mục tiêu nào là, tiềm năng nào 

 • She aimed to improve her language skills by practicing speaking with native speakers. (Cô ấy muốn cải thiện kĩ năng ngôn từ của tôi bằng phương pháp luyện trình bày với những người phiên bản xứ.)
 • The government is aiming at a 0.5% reduction in inflation. (Chính phủ đang được đặt mục tiêu rời 0.5% lạm phát kinh tế.)

2. nhắm cho tới đối tượng người tiêu dùng nào là (nhằm tác dụng, tác động cho tới họ)

khi thể hiện nay đường nét nghĩa này, “aim” thường được sử dụng ở dạng bị động

 • The new organic skincare line of the company is aimed at consumers with average income. (Dòng thành phầm che chở domain authority cơ học mới nhất của doanh nghiệp nhắm cho tới những người chi tiêu và sử dụng với thu nhập tầm.
 • He aimed his criticism at the government’s handling of the economic crisis. (Ông hướng sự chỉ trích của tôi vô việc xử lý rủi ro khủng hoảng kinh tế tài chính của cơ quan chính phủ.)

3. phía, nhắm, chĩa (máy hình ảnh, vũ trang,…) vô ai tê liệt, vật gì đó

 • She aimed the camera at the rising sun. (Cô ấy nhắm máy hình ảnh vô mặt mũi trời đang được nhú.)
 • The gun was aimed at the man’s head. (Khẩu súng nhắm vào đầu của những người con trai.)

Aim là 1 trong những danh từ

Khi là 1 trong những danh kể từ, aim có thể dịch cộng đồng là tiềm năng, mục tiêu lịch sự giờ đồng hồ Việt. Cụ thể rộng lớn, nó rất có thể với nhì đường nét nghĩa như sau.

aim (n) tiềm năng, mục đích

1. tiềm năng, mục đích 

 • The aim of this project is to tướng provide help to tướng victims of domestic violence. (Mục đích của dự án công trình này là trợ giúp những nàn nhân của đấm đá bạo lực mái ấm gia đình.)
 • He is trying very hard to tướng achieve his aim of winning a scholarship to tướng study abroad. (Anh ấy đang được nỗ lực không còn bản thân nhằm đạt được tiềm năng giành học tập bổng tới trường của tôi.)

2. hành vi nom phun (các loại vũ khí)

 • Her aim was poor and it was not surprising that she missed the target. (Cô ấy ngắm phun không đảm bảo chất lượng và không tồn tại gì kinh ngạc Lúc cô ấy phun trượt tiềm năng.)
 • The man took aim and fired. (Người con trai nom tiềm năng và phun.)

Vậy tổng kết lại, tớ với một vài điều xứng đáng để ý như sau:

Key takeaways

1. Aim vừa là 1 trong những động kể từ, vừa phải là 1 trong những danh kể từ.

2. Khi là 1 trong những động kể từ, aim có tức là nhắm cho tới, phía đến. Nhắm cho tới, nhắm tới ở phía trên rất có thể nhắm cho tới, nhắm tới (a) một tiềm năng, mục đích; (b) một group đối tượng người tiêu dùng hoặc (c) nom phun, chĩa vũ trang, máy hình ảnh vô ai tê liệt, vật gì đó

3. Khi là 1 trong những danh kể từ, aim có tức là mục chi, mục đích; tuy nhiên ví dụ rộng lớn, aim có nhì đường nét tức là (a) tiềm năng, mục tiêu (cần đạt được) (b) hành vi nom bắn

[Xem thêm]:  Disappointed lên đường với giới kể từ gì? – Giải đáp cụ thể A – Z

Xem thêm: kem đánh răng tiếng anh là gì

Aim lên đường với giới kể từ gì?

Aim đi với giới kể từ at for là động kể từ.

aim lên đường với giới kể từ gì

Aim at something / doing something / somebodyAim for something / somebody
 • The project is aiming at raising citizens’ awareness about gender equality. (Dự án với tiềm năng là nâng lên trí tuệ của những người dân về đồng đẳng nam nữ.)
 • The programme is specifically aimed at young people. (Chương trình đặc biệt quan trọng nhắm tới những người dân trẻ em.)
 • He aimed the camera at the blossoming tree. (Anh tớ nhắm máy hình ảnh vô khuôn mẫu cây đang được nở hoa.)
 • You should aim for a higher prize in the competition. (Con nhắm lấy / bịa tiềm năng lấy giải cao hơn nữa vô cuộc đua.)
 • We should aim for a higher profit next month.(Chúng tớ nên được đặt tiềm năng chiếm được lợi tức đầu tư cao hơn nữa vô mon sau.)
 • Aim for the middle of the target. (Ngắm lấy điểm vị trí trung tâm của tiềm năng lên đường.)

Khi aim là một danh kể từ, tớ với cấu tạo sau hoặc được sử dụng:

with the aim of doing something: với mục tiêu thực hiện gì
 • She went to tướng Ha Noi with the aim of seeking a job. (Cô tớ cho tới Thành Phố Hà Nội với mục tiêu mò mẫm một việc làm.)
 • The investigation was carried out with the aim of uncovering the truth. (Cuộc khảo sát được tổ chức nhằm vén mùng thực sự.)

Từ đồng nghĩa tương quan và trái ngược nghĩa với aim

Khi thực hiện nội dung bài viết, bài bác trình bày, những các bạn sẽ có nhu cầu các kể từ vựng đồng nghĩa tương quan, hoặc trái ngược nghĩa với aim để rời lặp kể từ. Tuy nhiên, nên Note rằng tiếp tục không tồn tại kể từ nào là với nghĩa hoặc cách sử dụng kiểu như 100% với kể từ aim, vì thế, tất cả chúng ta cần thiết Note Lúc dùng nhé. 

[Xem thêm]:  Popular Synonym IELTS: 100 kể từ đồng nghĩa tương quan nâng cấp điểm IELTS

Từ đồng nghĩa tương quan với aim

STTTừ đồng (gần) nghĩaPhát âmNghĩaVí dụ
1goal (n) /ɡoʊl/mục tiêuDon’t mix yourself too ambitious goals. (Đừng đưa ra cho tới phiên bản đằm thắm những tiềm năng quá tham lam vọng.)
2purpose (n) /ˈpɜrpəs/mục đíchOur campaign’s main purpose is to tướng raise awareness about climate change. (Mục đích chủ yếu của chiến dịch của Cửa Hàng chúng tôi là nâng lên trí tuệ về thay đổi.)
3

objective (n) 

(mang sắc thái trang trọng)

/ˈɑbdʒɛktɪv/ mục tiêu 

The team mix specific objectives to achieve their overall project goal.

(Nhóm đưa ra những tiềm năng ví dụ nhằm đạt được tiềm năng tổng thể của dự án công trình.)

4intention (n) /ɪnˈtɛnʃən/ý địnhI have no intention of going to tướng her các buổi tiệc nhỏ. (Tôi không tồn tại ý muốn tiếp cận buổi tiệc của cô ý ấy.)
5target (n) /ˈtɑrɡɪt/mục chi, tiêu chuẩn cần thiết đạt đượcThe sales department has met its sales target more quickly kêu ca expected. (Bộ phận sale đang được đạt tiềm năng bán sản phẩm thời gian nhanh rộng lớn kỳ vọng.)

Từ trái ngược nghĩa với aim 

STTTừ trái ngược nghĩaPhát âmNghĩa Ví dụ
1miss (v) /mɪs/trượt, lỗi, trệch, ko trúng (đích)Last month, the sales department missed its sales target. (Tháng trước, phần tử sale đang không đạt được tiềm năng bán sản phẩm.)
2deviate (v) /ˈdiːvieɪt/trệch, nghiêng hướngShe never deviated from her original plan. (Cô ấy ko lúc nào lên đường nghiêng ngoài plan lúc đầu của tôi.)

Bài tập

Sau phần kiến thức và kỹ năng phía trên, tất cả chúng ta hãy nằm trong thực hiện một bài bác tập dượt nhỏ nhằm gia tăng kiến thức và kỹ năng nhé.

Bài tập: Chọn đáp án đúng

1. The company is aiming __________ a larger share of the market in Latin America.

 1. for
 2. of
 3. with
 4. about

2. These measures are aimed __________ reducing the crime rate in the area.

Xem thêm: get through to là gì

 1. with
 2. at
 3. of
 4. about

3. His joke annoyed bu. He was clearly aiming __________ bu.

 1. of
 2. about
 3. that
 4. at

4. The organization was formed with the aim __________ supporting local people.

 1. of
 2. about
 3. for
 4. at

5. Chọn kể từ không gần nghĩa với kể từ aim trong câu sau: Our main aim is to tướng provide affordable healthcare to tướng everyone

 1. purpose
 2. concept
 3. objective
 4. goal