air nghĩa là gì

BrE /eə(r)/
NAmE /er/

Hình thái từ

  • Past + PP: aired
  • Ving: airing

Thông dụng

Danh từ

Không khí, bầu ko khí; không khí, ko trung
pure air
không khí nhập sạch
fresh air
không khí đuối mẻ
in the open air
ở ngoài trời
(hàng không) máy bay; mặt hàng không
to go by air
đi sử dụng máy cất cánh, cút vì như thế đàng mặt hàng không
Làn dông tố nhẹ
(âm nhạc) khúc ca, khúc nhạc, điệu ca, điệu nhạc
Vẻ, dáng vẻ, dáng vẻ điệu; thần sắc, diện mạo; thái độ
with a triumphant air
với vẻ đắc thắng
( số nhiều) điệu cỗ màu mẽ, vẻ tớ đây
to give oneself airs and graces
làm cỗ màu mẽ, thực hiện duyên, thực hiện dáng
to give oneself airs; to tát put on (assume) air
làm cỗ, thực hiện rời khỏi vẻ tớ phía trên, lên mặt

Ngoại động từ

Hóng dông tố, bầy dông tố, phơi
Làm thông thoáng khí, thực hiện thông thoáng dông tố, thực hiện thông gió
to air oneself
hóng dông tố, đi dạo mát
Phô bày, phô trương
to air fine clothes
phô ăn mặc quần áo đẹp
Bộc lộ, thổ lộ
to air one's feelings
thổ lộ tình cảm

Cấu trúc từ

to beat the air
mất công bất lợi, phí công
command (mastery) of the air
quyền cại trị bên trên không
to disappear (melt, vanish) into thin air
tan nhập không gian, tan biến hóa đi
to fish in the air; to tát plough the air
mất công bất lợi, uổng công
to give somebody the air
(từ lóng) mang lại ai mất việc, thải ai ra
Cắt đứt mối quan hệ với ai
to go up in the air
mất tự động mái ấm, rơi rụng bình tĩnh
hangdog air
vẻ hối hận lỗi
Vẻ tiu nghỉu
in the air
hão huyền, viễn vông, ở đâu đâu
his plan is still in the air
kế hoạch của hắn còn ở đâu đâu
Lan cút, lan từng (tin vọng gác...)
to keep somebody in the air
để ai ở nhập một hiện trạng không tin tưởng chờ đón ko hoặc biết gì
To make (turn) the air blue
Xem blue
on the air
(rađiô) đang được phân phát thanh, đang được tương truyền vì như thế rađiô
to take air
lan cút, tương truyền, vọng gác cút (tin vọng gác...)
to take the air
dạo đuối, hóng gió
(hàng không) đựng cánh, cất cánh lên
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tẩu, chuồn, trốn mang lại mau
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bị xua, bị thải
to put on air
(từ lóng) thực hiện le

Chuyên ngành

Điện lạnh

làm thông thoáng khí

Kỹ thuật cộng đồng

khí nén
khoảng trắng
không khí

Giải mến EN: Powered by or delivering air. See compound terms beginning with air and also with pneumatic..

Xem thêm: visor là gì

Bạn đang xem: air nghĩa là gì

Giải mến VN: Vận hành nhờ không gian hoặc đem không gian. Xem những thuật ngữ sở hữu trở nên tố là AIR (khí) và PNEUMATIC (khí nén).

làm thông thoáng gió
gió
hàng không
phát đi
phát rộng
quạt trần
thông gió
thông hơi

Địa chất

không khí

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
blast , breath , breeze , draft , heavens , ozone , puff , sky , stratosphere , troposphere , ventilation , waft , whiff , wind , zephyr , address , affectation , ambience , appearance , atmosphere , aura , bearing , comportment , demeanor , deportment , effect , feel , feeling , flavor , impression , look , manner , mannerism , mien , mood , pose , presence , property , quality , semblance , tone , aria , descant , lắc , melody , tuy nhiên , strain , theme , firmament , heaven , blow , gust , ambiance , smell , style , affectedness , pretense , tune , exhalation , expiration , flatus , miasma , minauderie , nimbus
verb
aerate , aerify , air-condition , circulate , cool , eject , expel , expose , người yêu thích , open , oxygenate , purify , refresh , ventilate , broadcast , communicate , declare , disclose , display , disseminate , divulge , exhibit , make known , make public , proclaim , publicize , publish , put , reveal , speak , state , tell , utter , voice , wind , express , vent , a