albeit là gì

Key Takeaways

1. Albeit Có nghĩa là although hoặc even though.

Bạn đang xem: albeit là gì

2. Đây là kể từ phụ vương âm tiết, đem phiên âm IPA là /ˌɔːlˈbiːɪt/. Nó đem xuất xứ kể từ thế kỷ 14, xuất phát điểm từ cụm kể từ all be it, đem nghĩa although it may be (that).

3. Albeit là liên kể từ, dùng gần như là tương tự động như although nước ngoài trừ việc ko được sử dụng với cùng một mệnh đề phụ. Ta rất có thể người sử dụng albeit với danh kể từ, tính kể từ, trạng kể từ, danh động kể từ (gerund) hoặc cụm giới kể từ.

4. Albeit là một trong kể từ vựng mang ý nghĩa quý phái, nên làm người sử dụng vô Writing hoặc phần Speaking Part 3.

Theo tự điển Oxford và Cambridge, albeit đơn giản có tức thị tuy nhiên (although).

Các câu ví dụ:

 • He had spoken đồ sộ her before, albeit only rarely. (Cambridge)

(Anh ấy tiếp tục rỉ tai với cô ấy trước đó rồi, mặc dù chỉ hiếm hoi Lúc.)

 • He accepted the job, albeit with some hesitation. (Longman)

(Anh ấy tiếp tục gật đầu đồng ý việc làm, tuy nhiên đem chút lưỡng lự.)

 • Chris went with her, albeit reluctantly. (Longman)

(Chris đã đi được với cô ấy, mặc dù miễn chống.)

 • He finally agreed, albeit reluctantly, to help us.(Oxford)

(Anh ấy ở đầu cuối cũng đồng ý, mặc dù miễn chống, hùn Shop chúng tôi.)

 • an enjoyable, albeit expensive, vacation (Merriam Webster)

(Một kỳ nghỉ ngơi thú vị, mặc dù cao giá.)

 • She appeared on the show, albeit briefly. (Merriam Webster)

(Cô ấy tiếp tục xuất hiện tại bên trên lịch trình, tuy nhiên chỉ vô một khoảng tầm thời hạn cụt.)

 • It was an amazing computer, albeit expensive. (Merriam Webster)

(Nó là một trong cái máy tính tuyệt hảo, mặc dù cao giá.)

 • We're going forward with the project, albeit cautiously.(Merriam Webster)

(Chúng tôi dự tính tổ chức dự án công trình, tuy nhiên theo dõi một cơ hội cẩn trọng.)

 • They were loud, albeit not in a rude way. (Merriam Webster)

(Họ tiếp tục vô cùng ồn ã, mặc dù ko cần theo dõi một cơ hội bất nhã.)

image-alt

Phát âm và xuất xứ của albeit

Albeit được phân phát âm như thể nó là phụ vương kể từ riêng biệt lẻ 'all-be-it'.

Phiên âm đúng đắn của 'albeit' là /ˌɔːlˈbiːɪt/ (Oxford).

Về xuất xứ, tự điển Oxford cho thấy kể từ này xuất phát điểm từ chủ yếu cụm kể từ all be it - đem nghĩa 'although it be (that)', và tự điển Longman mang lại biết albeit xuất hiện tại trong vòng năm 1300 - 1400, cũng kể từ cụm all be it - đem nghĩa 'although it may be'.

Đặc điểm về ngữ pháp

Về ngữ pháp, albeit là liên kể từ (conjunction), tuy rằng giống như nhau về nghĩa với although tuy nhiên cách sử dụng đem một ít khác lạ. Trong Lúc although là liên kể từ dựa vào rất có thể người sử dụng với cùng một mệnh đề song lập (có ngôi nhà kể từ và động từ), albeit ko người sử dụng với cùng một mệnh đề phụ.

Từ những ví dụ và việc tra cứu vãn cách sử dụng của kể từ bên trên khí cụ dò thám tìm tòi kể từ Ludwig, người sáng tác rút đi ra năm cách sử dụng chính ngữ pháp so với albeit như sau:

 • albeit + adverb

 • albeit + noun/noun phrase

 • albeit + adjective

 • albeit + gerund (V-ing)

 • albeit + prepositional phrase

image-alt

Dưới đấy là những ví dụ về 5 cách sử dụng với albeit:

1. Dùng với trạng kể từ (để bửa nghĩa mang lại động kể từ ở mệnh đề chính): albeit + adverb
Ví dụ:

 • He finished the project quickly, albeit not perfectly.

 • She sings beautifully, albeit occasionally off-key.

2. Dùng với danh kể từ hoặc cụm danh từ: albeit + noun/noun phrase
Ví dụ:

 • Jacobs was a great addition đồ sộ the teaching staff, albeit an old one.

 • Interns in this company will also have roles đồ sộ play, albeit limited roles.

3. Dùng với tính từ: albeit + adjective
Ví dụ:

 • The restaurant was popular, albeit noisy.

 • I am a passionate, albeit inexperienced, climber.

4. Dùng với danh động kể từ hoặc cụm danh động từ: albeit + Ving
Ví dụ:

 • She enjoys writing, albeit sometimes finding it stressful.

 • This talk will be giving you the solution đồ sộ some problems you might face, albeit requiring some basic knowledge.

5. Dùng với cụm giới từ: albeit + prepositional phrase
Ví dụ:

 • Albeit with some difficulty, they managed đồ sộ climb the mountain.

 • The team won the game, albeit against tough opponents.

Như tiếp tục kể, albeit ko thể được sử dụng với mệnh đề độc lập, vô tình huống tê liệt tao người sử dụng although.

Xét ví dụ sau:

 • (ĐÚNG) Stella’s uncle got her a beautiful dress, although she performed below expectation in the last competition.

 • (SAI) Stella’s uncle got her a beautiful dress, albeit she performed below expectation in the last exam.

 • (ĐÚNG) Stella got a beautiful dress from her uncle, albeit performing below expectation in the last exam.

  Xem thêm: adviser là gì

Đặc điểm về tính chất trang trọng

Các tự điển đáng tin tưởng như Cambridge hoặc Oxford đều cho thấy albeit là một trong kể từ đem sắc thái quý phái (formal) phù hợp người sử dụng mang lại văn ghi chép rộng lớn là văn phát biểu, nhất là văn phát biểu hằng ngày.

Do tê liệt, albeit rất có thể được dùng một cơ hội tự do vô bài xích thi đua ghi chép (cả Writing Task 1 và Writing Task 2) và Speaking Part 3. Tuy nhiên, sỹ tử tránh việc người sử dụng kể từ này vô bài xích thi đua phát biểu part 1 và 2.

Thay vô tê liệt, chất lượng rộng lớn nên người sử dụng những kể từ sát nghĩa không giống phù hợp hơn hoàn toàn như though/although hoặc just the same vì như thế bọn chúng thông dụng rộng lớn vô văn phát biểu.

Ứng dụng vô bài xích thi đua IELTS

Albeit rất có thể được sử dụng vô nhiều trường hợp không giống nhau vô bài xích thi đua IELTS và tiếp sau đây được xem là một số trong những ví dụ nhằm người học tập rất có thể thích nghi rộng lớn với những người sử dụng liên kể từ này.

Trong bài xích thi đua Writing

Trong nội dung bài viết về Xu thế, fake sử lối A đem Xu thế tăng mạnh ở 10 năm đầu và tăng nhẹ nhõm rộng lớn ở 10 năm tiếp theo. Ta rất có thể mô tả điêu này một cơ hội rõ nét dựa vào việc dùng liên kể từ “albeit” như sau:

One striking feature of the graph is the substantial increase of A, which rose from 5 đồ sộ 45 in the first 10 years. In the latter half of the period, A continued đồ sộ follow an increasing trend, albeit less significantly, reaching 60 at the over.

(Một Điểm lưu ý xứng đáng để ý của biểu vật dụng này là sự việc tăng thêm đáng chú ý của A, dòng sản phẩm đã tiếp tục tăng kể từ 5 lên 45 vô 10 năm đầu. Tại nửa sau của tiến trình này, A kế tiếp theo dõi một Xu thế tăng, mặc dù ko đáng chú ý vì chưng mùa tăng trước, đạt cho tới 60 ở cuối tiến trình.)

Đường B đem Xu thế tăng giống như A tuy nhiên ko mạnh (nhiều) vì chưng A. Ta rất có thể phần mềm liên kể từ albeit vô và ghi chép ý này như sau:

One striking feature of the graph is the substantial increase of A, which rose from 5 đồ sộ 45 in the first 10 years. In the latter half of the period, A continued đồ sộ follow an increasing trend, albeit less significantly, reaching 60 at the over. A similar pattern can be observed in the figure for B, albeit đồ sộ a lesser extent. B started at đôi mươi and increased đồ sộ 35 after 10 years before ending at 45.

(Một Điểm lưu ý xứng đáng để ý của biểu vật dụng này là sự việc tăng thêm đáng chú ý của A, dòng sản phẩm đã tiếp tục tăng kể từ 5 lên 45 vô 10 năm đầu. Tại nửa sau của tiến trình này, A kế tiếp theo dõi một Xu thế tăng, mặc dù ko đáng chú ý vì chưng mùa tăng trước, đạt cho tới 60 ở cuối tiến trình. Một Xu thế tương tự động rất có thể thấy được vô số liệu mang lại B, mặc dù ko mạnh vì chưng. B chính thức ở đôi mươi và tăng thêm 35 sau 10 năm vừa qua Lúc kết đốc ở 45.)

Một ví dụ không giống rất có thể thấy được trong những công việc ghi chép “albeit” trong những đoạn văn đánh giá cộng đồng “Overview”. Xét ví dụ vô biểu vật dụng được mang lại mang 1 group những đối tượng người tiêu dùng nằm trong tăng, tao rất có thể viết:

Overall, three countries experienced similar increasing trends, albeit đồ sộ varying degrees.

(Nhìn cộng đồng, phụ vương vương quốc tiếp tục trải qua chuyện những Xu thế tăng tương tự động nhau, mặc dù nút tăng không giống nhau)

Trong bài xích thi đua Speaking

Tương tự động như Writing, tao cũng rất có thể người sử dụng “albeit” với nghĩa “dù, khoác dù” vô bài xích thi đua Speaking. Một kể từ quý phái như albeit nên làm được sử dụng vô phần 3 của bài xích thi đua Speaking, điểm giám khảo và sỹ tử thảo luận một cơ hội học tập thuật và hàn lâm rộng lớn đối với nhì phần đầu của bài xích thi đua.

Dưới đấy là một số trong những ví dụ cho những người sử dụng liên kể từ này:

 • Why bởi some people prefer đồ sộ travel by plane?

Well, I think that traveling by plane is still the fastest and most convenient, albeit expensive, way đồ sộ travel long distances.

 • Do you think technology is a negative or positive development?

I believe that technology has greatly improved our lives. It have many beneficial effects, albeit some negative ones, on our society as a whole.

 • Do you think living in the countryside is a good idea?

While some people prefer living in the thành phố, others prefer the countryside, albeit with some perceptible disadvantages.

 • Is online learning a good way đồ sộ learn?

In my opinion, online learning has become more popular in recent years. Albeit coming with some .

Bài luyện áp dụng

Tìm đi ra nhì câu sai ngữ pháp trong những câu tiếp sau đây và sửa lại. Đối với những câu chính, cho thấy cách sử dụng albeit được dùng vô câu tê liệt.

 1. Charles's letter was indeed published, albeit in a somewhat abbreviated sườn.

 2. Technology is playing a key role, albeit a double-edged one.

 3. He has opened his first resort, albeit one in the chilly climes of Oxfordshire.

 4. Albeit I was late, I had fun at the rest of the buổi tiệc ngọt.

 5. He performed the task well, albeit slowly.

 6. Her appointment was a significant, albeit temporary success.

 7. I tried, albeit unsuccessfully, đồ sộ liên hệ him.

 8. It was a very entertaining, albeit fabricated, film.

 9. All of the other large cities had trends in the same direction, albeit on a less dramatic scale.

 10. Nick and Tara decided đồ sộ purchase a Tesla, albeit the price made them hesitate.

 11. These mains spikes sometime consist of surges of thousands of volts, albeit for very brief periods.

 12. Albeit at a leisurely pace, the child headed home page for supper.

Đáp án:

 1. Đúng. Albeit + cụm giới từ

 2. Đúng. Albeit + danh từ

 3. Đúng. Albeit + danh từ

 4. Sai. Albeit ko dùng làm chính thức một mệnh đề phụ. Sửa: "Although/Even though I was late, I had fun at the rest of the buổi tiệc ngọt.

 5. Đúng. Albeit + trạng từ

 6. Đúng. Albeit + danh từ

 7. Đúng. Albeit + trạng từ

 8. Đúng. Albeit + tính từ

 9. Đúng. Albeit + cụm giới từ

 10. Sai. Albeit ko dùng làm chính thức một mệnh đề phụ. Sửa: "Nick and Tara decided đồ sộ purchase a Tesla, although the price made them hesitate."

 11. Đúng. Albeit + cụm giới kể từ (Lưu ý: albeit trọn vẹn rất có thể hàng đầu câu)

 12. Đúng. Albeit + cụm giới kể từ (Lưu ý: albeit trọn vẹn rất có thể hàng đầu câu)

Tổng Kết

Bài ghi chép bên trên trên đây tiếp tục phân tích và lý giải khái niệm và những vấn đề tương quan cho tới liên kể từ albeit và hỗ trợ cho những người học tập năm phương pháp để dùng liên kể từ albeit chính ngữ pháp tương tự hỗ trợ một số trong những ví dụ minh hoạ mang lại việc dùng liên kể từ này vô bài xích thi đua Writing và Speaking của kỳ thi đua IELTS. Đây là một trong liên kể từ hoặc và học tập thuật rất có thể người sử dụng Lúc người học tập ham muốn mô tả những ý tương tự động như although.

Tài Liệu Trích Dẫn

Abdurahman, Ganiu. “What Is ‘Albeit’ and How đồ sộ Use It?” LiveXP Blog, 4 Mar. 2022, livexp.com/blog/what-is-albeit-and-how-to-use-it.

“Albeit.” The Merriam-Webster.com Dictionary, www.merriam-webster.com/dictionary/albeit.

Albeit Conjunction - Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes | Oxford Advanced Learner’s Dictionary at OxfordLearnersDictionaries.com. www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/albeit?q=albeit.

“Albeit Meaning and Usage - Definition and Examples.” Grammarly, www.grammarly.com/blog/albeit. Accessed 29 Dec. 2022.

Xem thêm: stripper là gì

Cambridge Dictionary. Albeit Definition: 1. Although: 2. Although: 3. Despite the Stated Thing; Although: . Learn More.28 Dec. 2022, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/albeit.

Editors of Merriam-Webster. “Still Often Used After All These Years.” The Merriam-Webster.com Dictionary, 13 Nov. năm ngoái, www.merriam-webster.com/words-at-play/definition-synonyms-history-albeit.

Ryan, Eoghan. “What Does Albeit Mean? | Meaning and Examples.” Scribbr, 31 Oct. 2022, www.scribbr.com/definitions/albeit.