all the time là gì

Bản dịch của "all the time" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: all the time là gì

Bản dịch

all the time (từ khác: always)

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "all the time" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

I am tired all the time.

Tôi luôn luôn cảm nhận thấy mệt rũ rời.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "all the time" nhập một câu

Due đồ sộ the large load of work she is responsible for, she is very busy and seen carrying a thư mục all the time.

Xem thêm: autopilot là gì

He made a point of saying that all the time.

Three knappers used the same direction all the time.

Not good during the summer because it's sunshine all the time, 24 hours a day.

I vì thế nt think there are many tricks that look bad all the time.

Xem thêm: priceless là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "all the time":

all the time

English

  • day in and day out

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "all the time" nhập giờ đồng hồ Việt