allowances là gì

/əˈlaʊəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự cho tới phép
Sự quá nhận, sự thừa nhận, sự thú nhận
by his own allowance
do chủ yếu anh tao quá nhận
Tiền trợ cấp; chi phí cấp cho phát; chi phí tiếp thu, chi phí tiêu xài vặt
to get a very small allowance from trang chủ every month
hàng mon cảm nhận được của mái ấm gia đình gửi cho tới một số trong những chi phí nhỏ
family allowance fund
quỹ trợ cấp cho mái ấm gia đình đông đúc con
Phần chi phí, suất, phần ăn
to put the men on half allowance
(quân sự) cho tới lính tráng ăn nửa khẩu phần
to be on short allowance
bị giới hạn khẩu phần
at no allowance
không hạn chế
to reduce the allowance of water
giảm suất nước
do not take more kêu ca your usual allowance
không được ăn quá suất thông thường lệ
Sự kể tới, sự tính cho tới, sự chiếu cố cho tới, sự dung thứ
to make allowances for the difference of age
chiếu cố tới việc không giống nhau về tuổi tác tác
to make allowance for youth
chiếu cố cho tới tuổi tác con trẻ, dung loại cho tới tuổi tác trẻ
Sự trừ, sự bớt
to make allowance for the tare
trừ bì
(kỹ thuật); (vật lý) hạn toan cho tới phép

Ngoại động từ

Chia phần ăn cho
Cấp một số trong những chi phí cho tới (ai), trợ cấp

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dung sai, lượng dư, sự cho tới phép

Cơ khí & công trình

dung sai cho tới phép
hạn toan cho tới phép

Giải quí EN: The intentional difference in dimensions between two mating parts, allowing clearance for a sliding fit or for a film of oil..

Giải quí VN: Là sự khác lạ về form size được dự trù trước thân ái nhì phần phù hợp trở thành cùng nhau, được cho phép sự giao động về form size hoặc màng dầu.

Bạn đang xem: allowances là gì

Xem thêm: lady nghĩa là gì

Toán & tin cậy

cho chạy tiếp
sự được phép
sự được quá nhận
tiền boa

Xây dựng

số chi phí trừ đi

Kỹ thuật cộng đồng

chiết khấu
lượng thừa
độ dôi
dung hạn
dung sai

Giải quí VN: Sai số độ cao thấp được cho phép.

failure allowance
dung sai thất bại
finish allowance
dung sai gia công tinh
finish allowance
dung sai trả thiện
fitting allowance
dung sai lắp đặt ghép
machining allowance
độ dung sai lắp đặt ráp
machining allowance
dung sai nhằm điều chỉnh
machining allowance
dung sai gia công
materials allowance
dung sai vật liệu
maximum allowance
dung sai rất rất đại
permissible allowance
dung sai được phép
shrinkage allowance
dung sai teo ngót
shrinkage allowance
dung sai chừng co
tooling allowance
dung sai rời gọt
tooling allowance
dung sai gia công
lượng dư
fitting allowance
lượng dư lắp đặt ghép
maximum allowance
lưỡng dư rất rất đại
maximum allowance
lưỡng dư rộng lớn nhất
phụ cấp
sự bồi thường
sự cho tới phép
sự thông thường bù
sai số cho tới phép
sự quá nhận
tiền trợ cấp
mission allowance
tiền trợ cấp cho công tác
transition allowance
tiền trợ cấp cho gửi gắm thời

Kinh tế

bớt giá
dung sai
tiền ưu tiên, chi phí trợ cấp cho, chi phí khấu trừ

Giải quí VN: 1. Kế toán: Tài khoản nhằm kiểm soát và điều chỉnh trị giá chỉ gia tài trải qua phí của cống phẩm hiện nay hành, đấy là số dự trữ cho tới khấu hao. 2. Ngân hàng: Dự trữ chi phí vay mượn bị tổn thất (Loan loss Reserve) người sử dụng cho tới số phí tiếp tục tổn thất theo đuổi dự loài kiến so với nợ khó khăn yêu cầu. 3. ủy thác: Chứng thực (di chúc) ra quyết định của đáng tin cậy cho những người thụ ủy tài sản ; tỉ dụ như chi phí trợ cấp cho cho những người góa bụa. 4. Mua bán: Khấu trừ trị giá chỉ hóa đơn được người bán sản phẩm hóa đồng ý nhằm bù che vô số hư đốn sợ hãi hoặc thiếu thốn sót.

tiền dự trữ

Chứng khoán

Tiền ưu tiên, chi phí trợ cấp cho, chi phí khấu trừ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aid , alimony , allocation , allotment , annuity , apportionment , bequest , bite * , bounty , commission , contribution , cut , endowment , fee , fellowship , gift , grant , honorarium , inheritance , interest , legacy , lot , measure , part , pay , pension , piece , portion , prize , quantity , quota , ration , recompense , remittance , salary , scholarship , share , slice , stint , stipend , subsidy , taste , wage , accommodation , adaptation , adjustment , admission , advantage , deduction , rebate , reduction , sanction , sufferance , toleration , approbation , approval , authorization , consent , endorsement , leave , license , permit , dole , quantum , split , admittance , assent , concession , connivance , discount , extenuation , margin , odds , permission , tolerance , tontine

Từ trái ngược nghĩa