allusion là gì

Ảo thiệt đấy là dùng để làm trình diễn miêu tả sự sửng sốt hoặc sự ngạc nhiên về điều gì cơ.

Bạn đang xem: allusion là gì

1.

Bước nhập Disney World, thân phụ u chỉ có thể nói rằng "ảo thiệt đấy".

Entering Disney World, the parents can only say it's "magical".

Xem thêm: halls là gì

2.

Xem thêm: placard là gì

"Ảo thiệt đấy" là cơ hội tế bào miêu tả độc nhất mang đến hình ảnh này.

Magical is the only mô tả tìm kiếm of this picture.

Cùng DOL phân biệt illusion, elusion allusion nhé! - Illusion (ảo giác) là tình trạng tuy nhiên những gì tao thấy, nghe hoặc cảm biến được ko phản ánh đích thực sự. Ví dụ: John has an illusion that a demon is watching him. (John đem ảo giác về một con cái quỷ đang được theo đòi dõi anh ấy). - Elusion (sự trốn bay, lảng trốn) là tình trạng tuy nhiên một người hoặc vật bay ngoài sự truy xua đuổi hoặc bắt lưu giữ. Ví dụ: The criminal kept his elusion from the police by running into a dark alley. (Tên tội phạm tiếp tục kế tiếp lẩn trốn ngoài công an bằng phương pháp chạy vào một trong những ngõ hẻm tối). - Allusion (sự ám chỉ) là cơ hội dùng kể từ ngữ nhằm nhắc hoặc nhắc tới một vấn đề không giống, thông thường là một trong những kiệt tác nghệ thuật và thẩm mỹ hoặc một sự khiếu nại lịch sử vẻ vang. Ví dụ: "The Waste Land" by T.S. Eliot has many allusions to Greek mythology. ( Tác phẩm "The Waste Land" của T.S. Eliot có rất nhiều sự ám chỉ cho tới truyền thuyết thần thoại Hy Lạp).