among nghĩa là gì

 • /ə'mʌɳ/

  Thông dụng

  Cách ghi chép không giống amongst

  Giới từ

  Giữa, ở giữa
  among the crowd
  ở thân thuộc đám đông
  Trong số
  among the guests were...
  trong số khách hàng chào sở hữu...

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trong số

  Kỹ thuật cộng đồng

  giữa

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  preposition
  amid , amidst , betwixt , encompassed by , in dispersion through , in the midst of , in the thick of , mid , surrounded by , with , by all of , by the whole of , in association with , in connection with , in the class of , in the company of , mutually , out of , together with , with one another , between , entre nous , inter alia , inter alios , midst

  Từ trái ngược nghĩa

  Bạn đang xem: among nghĩa là gì

  Xem thêm: lemon nghĩa là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ