annotate là gì

/¸ænou´teiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự chú thích, sự chú thích
Lời chú thích, điều chú thích

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

chú thích

Giải quí VN: 1. Là một quãng văn bạn dạng tế bào miêu tả sử dụng gán nhãn cho những đối tượng người sử dụng. Nó được sử dụng mang lại hiển thị, ko sử dụng mang lại phân tách.; 2. Một dạng đối tượng người sử dụng nhập một tấm, được dùng làm gán nhãn cho những đối tượng người sử dụng không giống. tin tức lưu cho 1 chú quí bao hàm một chuỗi văn bạn dạng, địa điểm hiển thị của chú ấy quí, và loại ký tự động hiển thị (màu, loại chữ, kích thước,...). Xem thêm thắt TAT.

annotation style
quy cơ hội chú thích

Kỹ thuật công cộng

chú giải
diễn giải

Giải quí VN: Lời chú giải hoặc comment nhưng mà bạn cũng có thể chèn nhập tư liệu, như 1 report sale hoặc một phiếu phân tách ví dụ điển hình. Trong một số trong những trình phần mềm, bạn cũng có thể chèn chú giải bên dưới dạng một hình tượng, nhằm Lúc người phát âm tư liệu click loài chuột nhập bại liệt, thì một hành lang cửa số riêng rẽ tiếp tục phanh đi ra, nhập với chứa chấp chú giải. Những người tiêu dùng loại PC với chuẩn bị tiếng động số và microphone còn rất có thể chú giải vị điều thưa nhập những tư liệu của mình.

Bạn đang xem: annotate là gì

ghi chú

Giải quí VN: Lời chú giải hoặc comment nhưng mà bạn cũng có thể chèn nhập tư liệu, như 1 report sale hoặc một phiếu phân tách ví dụ điển hình. Trong một số trong những trình phần mềm, bạn cũng có thể chèn chú giải bên dưới dạng một hình tượng, nhằm Lúc người phát âm tư liệu click loài chuột nhập bại liệt, thì một hành lang cửa số riêng rẽ tiếp tục phanh đi ra, nhập với chứa chấp chú giải. Những người tiêu dùng loại PC với chuẩn bị tiếng động số và microphone còn rất có thể chú giải vị điều thưa nhập những tư liệu của mình.

Xem thêm: random nghĩa là gì

Xem thêm: prima donna là gì

Kinh tế

chú thích
sự chú giải

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
comment , commentary , definition , elucidation , exegesis , explanation , explication , footnote , gloss , glossary , illustration , interpretation , note , observation , addition , clarification , marginalia , scholia , scholium

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ