answer back là gì

Answer được dùng dùng để làm vấn đáp hoặc phản hồi lại cho tới ai cơ (thư, email) căn vặn về một yếu tố gì này mà bọn họ ham muốn biết.

To answer back: bảo đảm.

Bạn đang xem: answer back là gì

To defend yourself against sth bad that sb has said about you.

Bảo vệ bạn dạng đằm thắm ngoài điều ko hoặc nhưng mà người không giống nói tới chúng ta.

phân biệt to lớn answer (sb), to lớn answer for sb/ sth, to lớn answer to lớn sb/ sth Ex: It's not fair to lớn criticize withour giving Superman the chance to lớn answer back.

Thật là ko công bình lúc không cho tới Superman thời cơ nhằm lý giải.

Ex: It's wrong to lớn write things lượt thích that about people who can't answer back.

Thật là sai lầm không mong muốn Lúc viết lách về những điều như thế về những người dân mà người ta ko thể bào trị cho tới bạn dạng đằm thắm được.

To answer (sb) back: cãi lại ai cơ.

Ex: Don't answer back!

Cấm được cãi lại.

Ex: He's a rude little boy, always answering his mother back.

Thằng nhỏ bé thiệt lếu, nó luôn luôn cãi lại u nó.

To answer for sth: phụ trách cho tới điều gì cơ.

Ex: To be responsible for sth bad; to lớn accept the blame for sth.

Chịu trách cứ nhiệm hoặc chịu đựng khiển trách cứ về điều gì.

Ex: He's old enough to lớn answer for his own actions.

Thằng nhỏ bé đầy đủ trí tuệ nhằm phụ trách về những hành động của bạn dạng đằm thắm.

To answer for sb: thay mặt đại diện cho tới ai.

Ex: To speak on behalf of sb and say what they will vì thế or what they think.

Xem thêm: Soc88 Nơi hội tụ ưu điểm vượt trội

Thay mặt mày ai cơ rằng điều bọn họ tiếp tục thực hiện hoặc điều bọn họ suy nghĩ.

Ex: I can't answer for my colleagues, but I can manage a meeting next week.

Tôi ko thể thay mặt đại diện cho tới người cùng cơ quan của tôi được, tuy nhiên tôi hoàn toàn có thể bố trí một buổi họp vô tuần cho tới.

To answer to lớn sb (for sth): lý giải cho tới ai, vật gì.

To have to lớn explain your actions to lớn sb, to lớn explain that your actions are right or reasonable.

Phải lý giải hành vi của người tiêu dùng với ai cơ hoặc lý giải rằng hành vi của người tiêu dùng là thực sự tương thích.

Ex: You will answer to lớn mạ for any damage to lớn the xế hộp.

Con cần lý giải cho tới tía biết về bất kể hư đốn hư này của con xe.

To answer to lớn sth: biệt danh.

Tobe called sth, to lớn recognize a name as your own.

Bị gọi là gì, gán biệt danh là gì.

Ex: She has a cát answering to lớn the name of Dagobert.

Con nhỏ bé sở hữu một con cái mèo biệt danh là Dagobert.

Ex: I answer to lớn either Susan or Sue.

Tôi bị gọi khi thìa là Susan khi là Sue.

OBJ: name, Minh, Trang, Ngoan,...

Xem thêm: adviser là gì

Tân ngữ cút sau "To" thông thường là tên gọi riêng biệt.

Tài liệu tham lam khảo: Oxford Phrasal Verbs by Oxford University Press. Bài viết phân biệt to lớn answer (sb) back, to lớn answer for sb/ sth, to lớn answer to lớn sb/ sth được biên soạn vị nghề giáo trung tâm giờ đồng hồ Anh SGV.

Nguồn: http://9film.edu.vn