ant tiếng anh là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/ænt/

Bạn đang xem: ant tiếng anh là gì

Thêm vô tự vị của tôi

chưa sở hữu công ty đề

  Từ sát giống

  want plant wanted meant romantic


Từ vựng giờ đồng hồ Anh bám theo công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản