apart là gì

Bước cho tới nội dung

Tiếng Anh[sửa]

Cách trị âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈpɑːrt/
Hoa Kỳ[ə.ˈpɑːrt]

Phó từ[sửa]

apart /ə.ˈpɑːrt/

 1. Về một phía, qua chuyện một bên; riêng biệt đi ra, xa thẳm đi ra.
  to hold oneself apart — đứng đi ra một bên
  to put something apart — nhằm riêng biệt vật gì ra
  to live apart from the word — sinh sống xa thẳm từng người
  to stand with one's feet apart — đứng giạng háng, đứng giạng chân ra
  to phối something apart for someone — nhằm riêng biệt (để dành) vật gì cho tới ai
 2. Apart from ngoài... đi ra.
  apart from these reasons — ngoài ra lẽ ấy ra
  apart from the fact that... — trừ phi...

Thành ngữ[sửa]

 • jesting (joking) apart: Nói thiệt ko rằng đùa.
 • to take apart: Lấy tách đi ra từng phần; tháo dỡ tách đi ra từng phần.

Tham khảo[sửa]

 • "apart", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Tác giả

Bình luận