apply in là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈplɑɪ/
Hoa Kỳ[ə.ˈplɑɪ]

Ngoại động từ[sửa]

apply ngoại động từ /ə.ˈplɑɪ/

Xem thêm: come off nghĩa là gì

Bạn đang xem: apply in là gì

 1. Gắn nhập, áp nhập, ghép nhập, lắp đặt nhập, phủ nhập, tra nhập.
  to plaster lớn the wound — phủ dung dịch nhập vết thương
  to apply one's ear lớn the wall — áp tai nhập tường
  to apply the brake — bóp nhanh; giẫm nhanh
 2. Dùng phần mềm, người sử dụng vận dụng.
  to apply a new method — vận dụng một cách thức mới
  to apply pressure on — khiến cho (dùng) mức độ xay so với (ai...)
 3. Chăm chú, thường xuyên tâm.
  to apply oneself lớn a task — thường xuyên tâm nhập nhiệm vụ; tận tình rất là thực hiện nhiệm vụ
  to apply one's mind lớn something — lưu ý nhập việc gì

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

apply nội động từ /ə.ˈplɑɪ/

 1. Xin, thỉnh cầu.
  to apply for a post — ứng tuyển làm
 2. Có thể vận dụng nhập, thích nghi với, phù hợp với.
  this applies lớn my case — việc này thích nghi với tình huống của tôi
 3. Apply lớn, at chất vấn.
  you must apply lớn the secretary — anh cần chất vấn người thư ký
  apply at the ofice — anh hãy cho tới chất vấn ở sở

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "apply", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)