aqueduct là gì

/'ækwidʌkt/

Thông dụng

Danh từ

Cống dẫn nước

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

cầu dẫn nước

Xây dựng

cầu máng dẫn nước
cầu máng nước
cống dẫn nước
đường ống (dẫn) nước

Y học

cống
cerabral aqueduct
cống năo

Kỹ thuật công cộng

đường ống dẫn nước

Giải mến EN: A conduit used for carrying water over long distances.

Giải mến VN: Một ống dẫn dùng để làm dẫn nước cho tới những vị trí xa vời.

Bạn đang xem: aqueduct là gì

máng dẫn nước
aqueduct trough
máng dẫn nước qua loa sông

Kỹ thuật công cộng

Địa chất

lò thải nước, máng dẫn nước

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
channel , conduit , course , duct , pipeline , water passage , waterworks , canal , conductor , passage , watercourse

Xem thêm: thường xuyên tiếng anh là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ