as is là gì

As-is là hiện trạng thời điểm hiện tại (“now” state). To-be là hiện trạng sau này ước muốn (“desired future” state). Đây là những thuật ngữ thông thường bắt gặp vô “Yêu cầu quy đổi và sẵn sàng” - 1 trong những số những loại Tài liệu đòi hỏi.

Nếu chúng ta với nhập cuộc vận hành tiến độ, vận hành đòi hỏi dự án công trình, hoặc cả vận hành hạng mục, thuật ngữ as-is và to-be là thuật ngữ cần thiết cần được biết. Trước khi chúng ta có thể triển khai ngẫu nhiên kiểm soát và điều chỉnh này cho 1 tiến độ, chúng ta nên với cùng một ý tưởng phát minh rõ nét về phương thức hoạt động và sinh hoạt của chính nó lúc này (“now” state), tương tự nó sẽ bị ra làm sao sau khi chúng ta triển khai ngẫu nhiên thay cho thay đổi này so với tiến độ tê liệt (“desired future” state).

Bạn đang xem: as is là gì

Sự không giống nhau thân thiện As-is và To-be vô vận hành dự án

Khi Giám đốc dự án công trình và team group dự án công trình tổ chức Thu thập đòi hỏi dự án công trình (Collect Requirements) thì sẽ khởi tạo đi ra Tài liệu đòi hỏi (Requirements documentation). Quy trình Thu thập đòi hỏi là tiến độ xác lập, biên chép và vận hành những yêu cầu và đòi hỏi của những mặt mày tương quan nhằm đáp ứng nhu cầu những tiềm năng. Tài liệu yêu thương cầu trong Quản lý dự án mô mô tả cơ hội từng đòi hỏi cá thể đáp ứng nhu cầu yêu cầu sale mang lại dự án công trình.

“Yêu cầu quy đổi và sẵn sàng” là 1 trong những số những loại Tài liệu đòi hỏi. Chúng tế bào mô tả những tài năng trong thời điểm tạm thời, ví dụ điển hình như các đòi hỏi huấn luyện và quy đổi tài liệu, quan trọng nhằm gửi kể từ hiện trạng thời điểm hiện tại (“as-is” state) quý phái hiện trạng sau này ước muốn (“to-be” state).

As-is là hiện trạng thời điểm hiện tại (“now” state). Đây là tiến độ, tư liệu, giấy tờ thủ tục hiện tại vẫn đang sử dụng.

Xem thêm: midget là gì

To-be là hiện trạng sau này ước muốn (“desired future” state). Đây là tiến độ, tư liệu, giấy tờ thủ tục tiếp tục dùng sau thời điểm triển khai xong dự án công trình.

Sự không giống nhau thân thiện As-is và To-be vô vận hành danh mục

Góc coi tích hợp ý về Chiến lược hạng mục tổng thể tiếp tục thể hiện tại hiện tượng thời điểm hiện tại “as-is” và tầm coi sau này “to-be”, vô tê liệt hiện tượng thời điểm hiện tại as-is và tầm coi sau này to-be tiếp tục nằm tại nhị phía của phổ.

Xem thêm: jello là gì

Xem thêm

Tài liệu Yêu cầu là gì? Requirements documentation là gì?