as là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Phó từ
 • phó từ

  như

  Bạn đang xem: as là gì

  as you know

  như anh tiếp tục biết

  some People's Democracies as Vietnam, Korea...

  một số nước dân người sở hữu dân như nước ta, Triều Tiên...

  ví dụ khác

 • là, với tư cơ hội là

  I speak lớn you as a friend

  tôi rằng với anh với tư cơ hội là 1 trong những người bạn

 • cũng, bằng

  he is as old as you

  anh tớ cũng già cả vì như thế anh, anh tớ vì như thế tuổi hạc anh

  to go far as the station

  đi đến tới mái ấm ga

 • đến chừng nấc mà

  far as I know

  đến chừng nấc tuy nhiên tôi biết, theo gót toàn bộ những điều tuy nhiên tôi biết

  as far back as two years ago

  lui về phong thái phía trên nhị năm; từ thời điểm cách đó nhị năm

  ví dụ khác

 • cũng chừng này, cũng vì như thế này

  you can take as much as you like

  anh quí từng nào thì hoàn toàn có thể cứ lấy chừng nấy

  I thought as much

  tôi cũng nghĩ về như vậy

 • liên từ

  lúc Khi, trong những lúc mà; đúng khi tuy nhiên ((cũng) just as)

  he came in as I was speaking

  khi tôi đang được rằng thì hắn vào

 • vì, vì như thế vì

  as it was raining hard, we could not start

  vì trời mưa lớn Cửa Hàng chúng tôi ko thể xuất phát được

  Xem thêm: stand in with là gì

 • để, cốt để

  he ví arranged matters as lớn suit everyone

  anh tớ thu xếp từng việc cốt nhằm thực hiện mang đến phù hợp với toàn bộ từng người

  be ví kind (good) as lớn let má know...

  anh hãy phấn khởi lòng mang đến tôi biết...

 • tuy rằng, mặc dù rằng

  tired as she was did not leave her task undone

  tuy mệt mỏi thiệt đấy cô tớ cũng ko quăng quật công việc

  he is not equal lớn the task, as it were

  hắn ko xứng với trách nhiệm, hoàn toàn có thể cho rằng như vậy

 • đại từ

  mà, người tuy nhiên, cái tuy nhiên...; như

  he is the same man as I met yesterday

  ông tớ thực sự người tuy nhiên ngày qua tôi gặp

  such a genius as Marx

  một nhân tài như Mác

 • điều ê, cái ê, cái ấy

  he was a foreigner, as they perceived from his accent

  ông tớ là 1 trong những người quốc tế, người tớ nhận biết vấn đề đó ở tiếng nói của ông ta

 • danh từ

  đồng át (tiền La mã)

  Cụm từ/thành ngữ

  as far as

  xa tận, mang đến tận đến

  as far back as

  lui tận về

  as far; as to

  về phía, về phần

  thành ngữ khác

  Xem thêm: drunk là gì

  Từ ngay sát giốngTừ vựng giờ Anh theo gót mái ấm đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản