at any rate là gì

Bản dịch của "at any rate" vô Việt là gì?

en

volume_up

at any rate = vi bất luận thế nào

Bạn đang xem: at any rate là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "at any rate" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "at any rate" vô một câu

At any rate, it is not apparent on the surface.

Xem thêm: sole là gì

At any rate, he died in a mansion furnished with every comfort.

At any rate there is no trace of it, either in our preface or in any of the other rites.

At any rate, the east section no longer exists.

Xem thêm: stump là gì

At any rate, the battle was a clear continuation of his efforts.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "at any rate":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "at any rate" vô giờ đồng hồ Việt