at last là gì

1. Finally
Finally người sử dụng Khi ai này đã mong chờ quá lâu mới mẻ đạt được cái gì cơ. Trong tình huống này, finally thông thường đứng thân ái câu.
Ví dụ:
After trying three times, she finally managed to tướng pass her exam. (Sau 3 phiên nỗ lực, sau cuối cô ấy cũng qua loa được kỳ thi đua.)
Steve has finally found a job. (Steve sau cuối cũng tìm ra việc.)

Finally cũng rất được dùng làm trình làng ý sau cuối trong một chuỗi/loạt những ý, tương tự động như lastly.
Ví dụ:
We must increase productivity. We must reduce unemployment. And finally, we must compete in world markets. (Chúng tao nên tăng năng suất. Chúng tao nên tách tỷ trọng thất nghiệp. Và điều sau cuối, tất cả chúng ta nên đối đầu và cạnh tranh với thị ngôi trường bên trên toàn trái đất.)

Bạn đang xem: at last là gì

2. At last
At last được dùng làm nhấn mạnh vấn đề ý lập cập hoặc sự phiền toái vì thế sự mong chờ hoặc trì thôi lâu lâu năm tạo nên.
Ví dụ:
James has paid má that money at last. (Cuối nằm trong thì James cũng Chịu trả tớ số chi phí cơ.)
When at last they found him he was almost dead. (Đến mãi sau khoản thời gian chúng ta tìm ra anh ấy, thì anh ấy gần như là đang được tắt thở.)

At last cũng được sử dụng như điều cảm thán. Finally ko được sử dụng Theo phong cách này.
Ví dụ:
At last! Where the hell have you been? (Cuối nằm trong thì cũng thấy cậu. Cậu phát triển thành chuồn đâu thế hả?)

Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

Lưu ý, lastly có dùng làm trình làng ý sau cuối nhập một loạt những ý, at last thì ko người sử dụng nhập tình huống này.
Ví dụ:
Firstly, we need to tướng increase profit. Secondly, .... Thirdly,.... And lastly, we need to tướng cut down administrative expenses. (Đầu tiên tất cả chúng ta nên tăng ROI thu dược. Thứ 2...., Thứ tía.... Và sau cuối, tất cả chúng ta nên hạn chế ngân sách vận hành.)
KHÔNG DÙNG: And at last, we need to tướng cut down administrative expenses.

3. In the end
In the end người sử dụng Khi rằng sở hữu vấn đề nào là cơ xẩy ra sau những thay cho thay đổi, dịch chuyển.
Ví dụ:
We made eight different holiday plans, but in the over we went to tướng Brington. (Chúng tớ đang được lên tới 8 plan nghỉ ngơi không giống nhau, tuy nhiên sau cuối bọn chúng tớ đã đi được Brington.)
I left in the middle of the film. Did they get married in the end? (Tớ đang được quăng quật về từ nửa phim. Thế rốt cuộc chúng ta sở hữu lấy nhau không?)
The tax man will get you in the end. (Cơ thuế quan rốt cuộc cũng tiếp tục tóm được cậu thôi.)

4. At the end
At the over thường dùng làm nói đến địa điểm của đồ vật gi, cụm này sẽ không hề đem ý mong chờ hoặc trì thôi tựa như các kể từ bên trên.
Ví dụ:
A declarative sentence has a full stop at the end. (Câu trần thuật sở hữu lốt chấm ở cuối câu.)
I wish I was paid at the beginning of the week and not at the end. (Tớ ham muốn được trả chi phí nhập vào ngày đầu tuần chứ không hề nên vào ngày cuối tuần.)