attend to là gì

Attend chuồn với giới kể từ to. Cùng IELTSITY dò thám hiểu về ngữ nghĩa và cơ hội dùng vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

Attend chuồn với giới kể từ gì?

Bạn đang xem: attend to là gì

“Attend” vừa vặn là một trong những động từ vô giờ đồng hồ anh, Tức là “tham dự”, “đi đến”, “chú ý đến” hoặc “phục vụ”.

– Attend /əˈtɛnd/ (v): đi cho tới, lưu ý cho tới, đáp ứng.

E.g. 

 • I plan to lớn attend the conference next week to lớn learn about the latest advances in my field.
  (Tôi ý định tiếp tục tham dự hội thảo chiến lược vào tuần cho tới nhằm dò thám hiểu về những tiến bộ cỗ tiên tiến nhất trong nghề của tôi.)
 • The khách sạn staff will attend to lớn your needs during your stay, whether it’s room service or assistance with local transportation.
  (Nhân viên hotel tiếp tục phục vụ theo dõi đòi hỏi của các bạn vô xuyên suốt thời hạn tồn tại của công ty, mặc dù ê là một trong những loại dịch vụ chống hoặc tương hỗ về phương tiện đi lại giao thông vận tải địa hạt.)
 •  I need to lớn attend to lớn the paperwork that has been piling up on my desk for weeks.
  (Tôi cần thiết chú ý cho tới việc xử lý giấy tờ tờ tư liệu vẫn ông xã hóa học bên trên bàn thao tác của tôi xuyên suốt nhiều tuần.)

=> Attendee /əˌtɛnˈdiː/: người tham gia, người xuất hiện vô một sự khiếu nại hoặc buổi họp.

“Attender” cũng là một trong những danh kể từ chỉ người tham ô dự hoặc người xuất hiện bên trên một sự khiếu nại, một buổi họp hoặc một điểm nào là ê. Nó tương tự động như kể từ “attendee”. Tuy nhiên, từ này thường được sử dụng trong văn phong cổ điển hoặc trong số tư liệu tôn giáo.

E.g.

 • The conference had over 500 attendees from around the world.
  (Hội nghị đem rộng lớn 500 người tham ô dự kể từ mọi chỗ bên trên toàn cầu.)
 • The organizers provided name tags for all attendees.
  (Các căn nhà tổ chức triển khai cung ứng thẻ thương hiệu cho tới tất khắp cơ thể tham gia.)
 • The survey asked attendees to rate the quality of the sự kiện.
  (Trong cuộc tham khảo, người tham gia được yêu thương cầu Review quality của sự việc khiếu nại.)

=> Attendant /əˈtendənt/ (n): người đáp ứng, người theo dõi hầu

E.g.

 • The flight attendant served us drinks and snacks during the flight.
  (Tiếp viên sản phẩm ko vẫn đáp ứng công ty chúng tôi thức uống và món ăn nhẹ nhàng vô xuyên suốt chuyến cất cánh.)
 • The queen’s attendant helped her get dressed and ready for the royal banquet.
  (Người hầu của nữ vương đã hỗ trợ bà ấy đem ăn mặc quần áo và sẵn sàng cho tới buổi tiệc tôn thất.)
 • The khách sạn attendant carried our luggage to lớn our room and showed us how to lớn use the amenities.
  (Người đáp ứng bên trên hotel vẫn đem tư trang hành lý của công ty chúng tôi lên chống và chỉ cho tới công ty chúng tôi cơ hội dùng những tiện nghi kị.)

=> Attendance /əˈtɛndəns/ (n): việc tham gia hoặc sự hiện hữu, sự xuất hiện vô một sự khiếu nại hoặc trường hợp rõ ràng.

E.g.

 • The attendance at the conference was much higher than vãn expected, with over 500 people in attendance.
  (Số lượng người tham gia hội thảo khôn cùng cao hơn nữa Dự kiến, với trên 500 người xuất hiện.)
 • The teacher took attendance at the beginning of class to lớn make sure all students were present.
  (Giáo viên vẫn điểm danh ở đầu giờ học tập nhằm đáp ứng toàn bộ học viên đều xuất hiện.)
 • The company recorded the attendance of employees at the training session to lớn ensure they met the attendance requirements for the training program.
  (Công ty vẫn ghi nhận sự hiện tại diện của nhân viên cấp dưới vô buổi huấn luyện nhằm đáp ứng bọn họ thỏa mãn nhu cầu được đòi hỏi về tham gia khóa huấn luyện.)

=> Attentive /əˈtɛntɪv/:  chú ý cho tới, triệu tập và quan hoài cho tới một việc hoặc người nào là ê.

E.g.

 • The teacher was very attentive to her students’ needs, making sure each one received the individual help they needed to lớn succeed.
  (Giáo viên rất quan hoài đến nhu yếu của học viên, đáp ứng từng người đều sẽ có được sự giúp sức cá thể nhằm thành công xuất sắc.)
 • The attentive waiter provided excellent service throughout the meal, anticipating the diners’ needs and making sure everything was just right.
  (Người đáp ứng lưu ý đến cung cơ hội đáp ứng ấn tượng vô xuyên suốt bữa tiệc, dự báo được nhu yếu của người tiêu dùng và đáp ứng tất cả đều tuyệt đối hoàn hảo.)

II. Attend chuồn với giới kể từ gì?

Attend chuồn với giới kể từ gì?

Xem thêm: special offer là gì

Giới từ Ví dụ
“Attend to”: bảo vệ, xử lý, xử lý, hoặc quan hoài cho tới một yếu tố nào là ê. Please attend to the customer’s needs before you close the store.

(Vui lòng xử lý những nhu yếu của người tiêu dùng trước lúc đóng góp cửa hàng.)

– The manager needs to lớn attend to the urgent matter before he leaves for his business trip.

(Quản lý cần giải quyết việc làm khẩn cung cấp trước lúc chuồn công tác làm việc.)

– The teacher asked the students to lớn attend to lớn the instructions carefully before starting the exam.

(Giáo viên yêu cầu học viên chú ý đến phía dẫn trước lúc chính thức bài bác đánh giá.)

“Attend with”:  chuồn cùng theo với ai ê hoặc nhập cuộc nằm trong ai ê vô một sự khiếu nại nào là ê. – Can you attend the wedding with me as my plus one?

(Bạn rất có thể đến dự ăn hỏi nằm trong tôi thực hiện người loại nhị không?)

– The company CEO attended the conference with his top executives.

(Tổng giám đốc của doanh nghiệp tham dự lễ hội nghị cùng theo với những căn nhà chỉ dẫn cung cấp tối đa của doanh nghiệp.)

– My friend and I attended the concert with great excitement and anticipation.

(Tôi và các bạn của tôi tham gia buổi hòa nhạc với niềm hào khởi và mong ngóng rộng lớn.)

“Attend for”: nhập cuộc hoặc tham gia nhằm đạt được một mục đích nào là ê. – The job fair will give students the opportunity to lớn attend for potential employment.

(Hội chợ việc thực hiện tiếp tục cung ứng thời cơ cho tới SV tham gia nhằm tìm dò thám việc thực hiện tiềm năng.)

Xem thêm: stamp out là gì

– The team members are attending a training session for new software to lớn enhance their productivity.

(Các member vô group đang tham ô gia 1 trong các buổi huấn luyện về ứng dụng mới mẻ để nâng lên năng suất thao tác của mình.)

Bài ghi chép này vẫn cung ứng những kỹ năng và kiến thức về “Attend chuồn với giới kể từ gì” giống như cách sử dụng của Attend với từng giới kể từ. Mong rằng những chúng ta cũng có thể nắm rõ kỹ năng và kiến thức này và người sử dụng nó một cơ hội hiệu suất cao vô quy trình học tập và thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh. Xem thêm thắt thể loại Kiến Thức IELTS để học tập những căn nhà điểm ngữ pháp tiên tiến nhất của IELTSITY nhé!