attest là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ə.ˈtɛst/
Hoa Kỳ[ə.ˈtɛst]

Ngoại động từ[sửa]

attest ngoại động từ /ə.ˈtɛst/

 1. Chứng nhận, nhận thực, xác thực.
  attested cattle — thú nuôi (trâu bò) và đã được ghi nhận không tồn tại vi trùng lao
 2. Bắt thề thốt, bắt tuyên thệ.

Chia động từ[sửa]

attest

Bạn đang xem: attest là gì

Xem thêm: hỗ trợ tiếng anh là gì

Xem thêm: mặt trăng tiếng anh là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to attest
Phân kể từ hiện nay tại attesting
Phân kể từ quá khứ attested
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attest attest hoặc attestest¹ attests hoặc attesteth¹ attest attest attest
Quá khứ attested attested hoặc attestedst¹ attested attested attested attested
Tương lai will/shall² attest will/shall attest hoặc wilt/shalt¹ attest will/shall attest will/shall attest will/shall attest will/shall attest
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attest attest hoặc attestest¹ attest attest attest attest
Quá khứ attested attested attested attested attested attested
Tương lai were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại attest let’s attest attest
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

attest nội động từ /ə.ˈtɛst/

 1. Làm hội chứng.
  to attest đồ sộ something — thực hiện hội chứng một việc gì

Chia động từ[sửa]

attest

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to attest
Phân kể từ hiện nay tại attesting
Phân kể từ quá khứ attested
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attest attest hoặc attestest¹ attests hoặc attesteth¹ attest attest attest
Quá khứ attested attested hoặc attestedst¹ attested attested attested attested
Tương lai will/shall² attest will/shall attest hoặc wilt/shalt¹ attest will/shall attest will/shall attest will/shall attest will/shall attest
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attest attest hoặc attestest¹ attest attest attest attest
Quá khứ attested attested attested attested attested attested
Tương lai were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest were to attest hoặc should attest
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại attest let’s attest attest
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "attest", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://9film.edu.vn/w/index.php?title=attest&oldid=1797806”