attribution là gì

/¸ætri´bju:ʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự quy kết
Quyền hạn được phú, thẩm quyền
functions and attributions of the administrative tribunal
chức năng và quyền hạn của toà án hành chính

Chuyên ngành

Xây dựng

quyền hạn được giao
sự quy kết

Kỹ thuật công cộng

thuộc tính

Giải quí VN: Ví dụ vô hạ tầng tài liệu, thương hiệu hoặc cấu tạo của một ngôi trường cũng rất được coi là tính chất của một khoản tin tưởng. Ví dụ, những ngôi trường Name, Phone number là tính chất của từng khoản tin tưởng vô hạ tầng tài liệu Phone List; cấu tạo của từng ngôi trường như size, loại tài liệu... cũng chính là những tính chất của khoản tin tưởng.

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ascription , assignment , credit , imputation

Lấy kể từ « http://9film.edu.vn/dict/en_vn/Attribution »

Bạn đang xem: attribution là gì

Xem thêm: out of town là gì