autobiographical là gì

 • /¸ɔ:toubai´ɔgrəfi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghi chép tự động truyện
  Tự truyện

  Chuyên ngành

  Toán & tin tưởng

  tự chuyện

  Xây dựng

  hồi kí

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  adventures , bio , biography , confession , diary , experience , journal , letter , letters , life , life story , memoir , personal history , reminiscences , self-portrayal , anamnesis , curriculum vitae , history , memoirs , personalia , profile , resume , vita

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Bạn đang xem: autobiographical là gì

  Xem thêm: Soc88 Nơi hội tụ ưu điểm vượt trội

  NHÀ TÀI TRỢ