bà tiếng anh gọi là gì

grandmother, granny, grannie

Bạn đang xem: bà tiếng anh gọi là gì

Bà là kẻ thiếu phụ sinh rời khỏi phụ vương, u hoặc nằm trong mới với những người sinh rời khỏi phụ vương, u (có thể dùng làm xưng gọi).

1.

Tôi sẽ tới thăm hỏi bà tôi nhập Chủ nhật.

I'm going to tướng visit my grandma on Sunday.

2.

Mẹ nằm trong bà nội và bé bỏng Carrie phía trên nệm.

Ma and Grandma and Baby Carrie were in the bed.

Xem thêm: thước kẻ tiếng anh là gì

Một số kể từ vựng nhập mái ấm gia đình về mới to hơn bản thân như các cụ nè!

- grandparent: ông bà

- grandfather: ông (nội, ngoại)

- grandmother: bà (nội, ngoại)

- great-aunt: bà thím, bà chưng (chị hoặc em của ông nội)

- great-grandfather: ông cố, cụ ông

Xem thêm: synchronicity là gì

- great-grandmother: bà cố, cụ bà

- great-grandparent: các cụ cố

- great-uncle: ông chú, ông chưng (anh hoặc em của ông nội)