back sb up là gì

Back (something) up 

/bæk ʌp/

  • (Phương tiện) Đi lùi 

Ex: Can you back your siêu xe up so sánh that I can get through?

Bạn đang xem: back sb up là gì

    (Bạn rất có thể lùi xe cộ lại nhằm bản thân trải qua được không?)  

  • Chuẩn bị một phiên bản sao, phiên bản tư liệu bổ sung cập nhật nhằm sơ cua nhập tình huống phiên bản chủ yếu cần thiết hỗ trợ

Ex: It's a good idea to tướng back up these files by some copies. 

     (Là một ý hoặc nếu như khách hàng sẵn sàng vài ba phiên bản sao nhằm tương hỗ những tư liệu này.)

Back (somebody) up 

/bæk ʌp/

Hỗ trợ, cỗ vũ, gom đỡ

Ex: I'll back you up if they don't believe you.

      (Mình tiếp tục cỗ vũ cậu nếu như chúng ta ko tin yêu cậu.)

Ex: Two doctors are backed up by a team of nurses. 

    (Hai vị chưng sĩ được tương hỗ vị một đội nhóm ngũ những hắn tá.)

Từ đồng nghĩa

Support /səˈpɔːt/ 

Xem thêm: contender là gì

(v) Ủng hộ  

Ex: I think it's important to tướng support local businesses by buying locally. 

(Tôi suy nghĩ đặc biệt cần thiết nhằm cỗ vũ những công ty khu vực bằng phương pháp sắm sửa ngay lập tức bên trên khu vực.) 

Từ trái ngược nghĩa

  • Oppose /əˈpəʊz/ 

(v) Phản đối, kháng đối 

Ex: The children strongly oppose the idea.

 (Lũ con trẻ phản đối phát minh một cơ hội khốc liệt.)  

(v) Từ chối

Ex: I've been rejected by all the universities I applied to tướng.

(Tôi đã trở nên toàn bộ những ngôi trường ĐH tuy nhiên tôi ứng tuyển chọn kể từ chối.)