bản cứng tiếng anh là gì

Bản mượt là phiên bạn dạng dễ nhìn đọc của một trong những phần tài liệu ko được in ấn bên trên phương tiện đi lại cơ vật lý, nhất là Khi được tàng trữ hoặc hiện trên PC.

Bạn đang xem: bản cứng tiếng anh là gì

1.

Anh ấy đang được gửi bạn dạng mượt của report mang lại người tiêu dùng của tất cả chúng ta.

He already sent our client a soft copy of the report.

2.

Xem thêm: cut off nghĩa là gì

Vui lòng thi công kèm cặp bạn dạng mượt của phần này và hình tượng của phần tử.

Please attach the soft copy of this section and the departmental logo.

Xem thêm: extrusion là gì

Cùng phân biệt hard copy soft copy nha!

- Bản mượt (soft copy) là bạn dạng sao năng lượng điện tử của một số trong những loại tài liệu, ví dụ như tệp được coi bên trên screen PC hoặc được truyền bên dưới dạng tệp thi công kèm cặp e-mail.

- Bản cứng (hard copy) là bạn dạng được in ấn rời khỏi giấy tờ của hình hình họa hoặc tư liệu.