bạn đọc tiếng anh là gì

Nếu trẻ con quí bạn đọc sách , hãy ôm con cái trong thâm tâm Lúc gọi .

If your toddler will let you , hold him or her in your lap when you read .

Bạn đang xem: bạn đọc tiếng anh là gì

Xin mời mọc bạn đọc tiếp.

Please read on.

Nếu bạn đọc câu này, các bạn sẽ bị loà.

If you read this sentence, you will become blind.

Hãy trao tờ giấy tờ nhỏ mang đến gia chủ và mời mọc người cơ theo đuổi dõi Lúc bạn đọc đoạn 1.

Hand it đồ sộ the householder, and invite him đồ sộ follow along as you read the first paragraph.

Thế bạn đọc cho tới đâu rồi.

Where are you at now?

Khi bạn đọc một mẩu truyện hoặc, chúng ta cứ ngốn ngấu gọi.

When you read a good story, you just keep reading.

10. (a) Bạn đọc Kinh Thánh Lúc nào?

10. (a) When do you vì thế your Bible reading?

Đôi khi hãy ngừng lại nhằm suy ngẫm những điều bạn đọc.

Then pause at times đồ sộ meditate on what you read.

Tại sao việc gọi Kinh Thánh và suy ngẫm những điều bạn đọc là quan lại trọng?

Why is reading the Bible and meditating on what you read important?

Nhưng một vài ba người có lẽ rằng ko quí bạn đọc Kinh Thánh.

But some people may not be pleased that you are reading the Bible.

Các bạn bè rất có thể mời mọc một người bạn đọc Sách Mặc Môn.

You can invite a friend đồ sộ read the Book of Mormon.

Thành công ko hề nảy nở trong những lúc bạn đọc sách.

Success doesn’t occur in the time it takes đồ sộ read this book.

Xem thêm: maritime là gì

Chúng tôi mời mọc bạn đọc bài bác cho tới, “Khi nào là sự kinh hoàng hãi tiếp tục chấm dứt?”

We invite you đồ sộ read the following article, “When Will Fear End?”

Cho cho tới Lúc bạn đọc không còn toàn cỗ bài bác thánh vịnh, toàn cỗ chương.

Until you read the whole psalm, the whole chapter.

Càng hiểu và vận dụng những gì bạn đọc, bạn tiếp tục càng hí hửng quí Lời Đức Chúa Trời.

The more you understand and apply what you read, the more you will find delight in God’s written Word.

Chúng tôi mời mọc bạn đọc bài bác tiếp tiếp: “Sắp đến thời điểm không còn ai bần hàn nữa!”

We invite you đồ sộ read the next article: “Soon, No One Will Be Poor!”

Mục xài đó là bạn đọc và những người dân thực hiện rời khỏi nó.

The target is the readership and the people who vì thế it.

Tôi tiếp tục nhật được rất nhiều phản hồi của bạn đọc về nó.

So I got a lot of reader feedback on that one.

Thân gửi những bạn đọc yêu thương mến Đức Giê-hô-va:

Dear Lover of Jehovah:

Điều này sẽ hỗ trợ bạn đọc sở hữu hiệu suất cao rộng lớn.

This will contribute much đồ sộ the effectiveness of your reading.

Mỗi Lúc bạn đọc hoặc thưa nó, chúng ta đưa đến một bạn dạng copy vô óc chúng ta.

Every time you read it or say it, you make another copy in your brain.

Bạn sở hữu quyền lợi nào là Lúc suy gẫm về những gì bạn đọc vô Kinh-thánh?

Of what benefit is it đồ sộ meditate on what you read in the Bible?

Hãy dành riêng thì giờ suy ngẫm điều bạn đọc nhằm nó ngấm thâm thúy vô lòng.

Xem thêm: stories là gì

Take the time đồ sộ meditate on what you read sánh that it sinks down into your figurative heart.

Tôi ko nghĩ về là ở Mỹ những bạn đọc những bài bác tưởng vọng cơ.

I didn't realize, in America you read memorials.