bao cao su tiếng anh là gì

Bao cao su đặc là 1 khí cụ được dùng để làm hạn chế tài năng với bầu và nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm bệnh tật đàng dục tình (như lậu mủ, tim la và HIV ) khi mối liên hệ dục tình và triển khai những hành động dục tình không giống.

Bạn đang xem: bao cao su tiếng anh là gì

1.

Bao cao su đặc là 1 tranh bị rào cản hình vỏ quấn được dùng nhập quy trình mối liên hệ dục tình.

A condom is a sheath-shaped barrier device used during sexual intercourse.

2.

Mặc cho dù bao cao su đặc ko trọn vẹn an toàn và tin cậy, bọn chúng với bảo đảm chúng ta tránh bị dịch lây nhiễm qua loa đàng dục tình.

Even though condoms are not 100 per cent safe, they tự protect you against sexually transmitted diseases.

Một số giải pháp tách bầu (contraceptive) phổ biến:

Xem thêm: prod là gì

- thắt ống dẫn tinh: vasectomy

- ghép ghép ống dẫn trứng: tubal impants

- vòng tách thai: IUD

- que ghép tách thai: birth control implant

- dung dịch tiêm tách thai: birth control sponge

Xem thêm: discover nghĩa là gì

- màng ngăn tách thai: diaphragm

- dung dịch tách bầu khẩn cấp: emergency contraception

- dung dịch tách bầu mặt hàng ngày: birth control pill