base form là gì

Theo đo đếm, Tiếng Anh có tầm khoảng 200 động kể từ bất quy tắc (irregular verb) phổ biến cho nên việc người học tập phát hiện bọn chúng nhập tiếp xúc hoặc nhập văn viết lách là vấn đề ko thể tách ngoài. Tuy nhiên, người học tập ở nhiều trình độ chuyên môn gặp gỡ trở ngại Lúc ghi lưu giữ động kể từ bất quy tắc (irregular verb) vì như thế bọn chúng ko tuân theo gót một quy tắc cố định và thắt chặt này cả.

Thông qua quýt nội dung bài viết này, người sáng tác sẽ hỗ trợ người học tập nắm rõ khái niệm của động kể từ bất quy tắc(irregular verb) và cung ứng những cách thức lưu giữ động kể từ bất quy tắc hiệu suất cao.

Bạn đang xem: base form là gì

Key takeaways:

 1. Định nghĩa động kể từ bất quy tắc

 2. Sự khác lạ thân thiết động kể từ bất quy tắc và động kể từ quy tắc

 3. Phương pháp lưu giữ động kể từ bất quy tắc

 • Tìm hiểu cấu tạo động kể từ bất quy tắc

 • Cách bố trí và học tập kể từ bảng động từ

 1. Kết phù hợp chuyên môn học tập tập

 • Luyện tập luyện thực hành thực tế trải qua việc viết lách và nói

 • Tạo mẩu truyện link động kể từ bất quy tắc

 • Đổi mốc thời hạn của dòng sản phẩm sự kiện

 • Sử dụng thẻ ghi lưu giữ (flashcards).

Định nghĩa động kể từ bất quy tắc (irregular verb)

Theo tự vị Macmillan, động kể từ bất quy tắc là động kể từ ko tuân theo gót những quy luật thường thì của ngữ pháp giờ anh.

Ví dụ, “eat” là 1 trong động kể từ bất quy tắc vì như thế thể vượt lên khứ của chính nó là “ate” và thể vượt lên khứ phân kể từ của chính nó là “eaten” nhưng mà ko cần là “eated’.

Vì vậy động kể từ bất quy tắc ko tuân theo gót những quy luật thường thì nhằm tạo hình thể vượt lên khứ và vượt lên khứ phân kể từ của một động kể từ : thêm thắt đuôi “ed” nhập động kể từ.

Sự khác lạ thân thiết động kể từ bất quy tắc và động kể từ quy tắc (regular verb)

Động kể từ quy tắc (regular verb)

Để tạo hình dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ của một động kể từ quy tắc, người học tập thêm thắt đuôi “ed” vào sau cùng động kể từ tê liệt. Nếu động kể từ kết thúc giục vì như thế “e”, chỉ việc thêm thắt “d” nhập. Nếu động kể từ kết thúc giục vì như thế “y”, thay đổi “y” trở nên “i” và thêm thắt đuôi “ed” nhập.

Ví dụ:

 • walk – walked

 • dance – danced

 • carry – carried

Dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ của động kể từ quy tắc là như là nhau.

Ví dụ:

 • walk – walked - walked

 • dance – danced - danced

 • carry – carried   - carried

Động kể từ bất quy tắc (irregular verb)

Động kể từ bất quy tắc ko tuân theo gót quy luật thêm thắt “ed” nhập động kể từ nhằm tạo hình dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ và không tồn tại một quy luật tạo hình cố định và thắt chặt này.

Ví dụ:

 • fly – flew - flown

 • Run – ran - run

 • Ride – rode – ridden

Dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ của động kể từ bất quy tắc hoàn toàn có thể như là hoặc không giống nhau hoặc hoàn toàn có thể như là với dạng nguyên vẹn kiểu mẫu.

Ví dụ:

 • hurt – hurt – hurt

 • Find – found – found

 • Eat – ate – eaten

 • Run – ran - run

Tại sao động kể từ bất quy tắc còn tồn tại?

Khi nom nhập lịch sử hào hùng giờ Anh, động kể từ bất quy tắc (irregular verb) từng sẽ là những động kể từ quy tắc vì như thế bọn chúng tuân theo gót những quy tắc thay cho thay đổi nguyên vẹn âm nhằm tạo hình dạng vượt lên khứ đơn.

Ví dụ:

 • drink -drank

 • ride – rode

 • stand - stood

Những quy tắc này nối tiếp tồn bên trên nhập giờ Anh tân tiến tuy nhiên một vài ba thì ko.

Ngoài đi ra nhập giờ anh cổ còn xuất hiện tại một quy tắc tạo hình dạng vượt lên khứ đơn khác: này là thay cho thay đổi âm cuối của kể từ trở nên âm /d/. Quy tắc này đó là xuất xứ của quy tắc tạo hình dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ của động kể từ quy tắc hiện tại nay: thêm thắt đuôi ‘ed”. Vào thời kỳ giờ Anh trung thế kỉ từ thời điểm năm 1100 sau công nguyên vẹn, quy tắc này rất là thông dụng, mở rộng và lấn lướt những quy tắc sót lại.

Tuy nhiên vài ba động kể từ ko tuân theo gót quy tắc này và bọn chúng trở nên động kể từ bất quy tắc nhưng mà tất cả chúng ta nghe biết thời buổi này. Chúng ko tuân theo gót những thay cho thay đổi bên trên vì như thế gia tốc dùng cao nhập giờ Anh. Dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ của bọn chúng được lưu giữ vững vàng trải qua cường độ phổ biến nhập tiếp xúc giờ Anh.

Ngoài đi ra, so với một trong những động kể từ quy tắc được dùng thông thường xuyên, bọn chúng tiếp tục lược vứt một vài ba âm tiết và trở thành bọn chúng trở nên động kể từ bất quy tắc.

Ví dụ: “had” và “made” trước đó là “haved” và “maked” nhưng vì gia tốc dùng, người rằng đang được lược bớt những âm tiết ko quan trọng và giờ phía trên tất cả chúng ta với “had” và “made”.

Tầm cần thiết của việc học tập động kể từ bất quy tắc nhập tiếp xúc giờ Anh

Động kể từ bất quy tắc (irregular verb) được dùng với gia tốc cao nhập Tiếng Anh. Các dạng vượt lên khứ đơn và vượt lên khứ phân kể từ xuất hiện tại nhập thật nhiều thì: vượt lên khứ đơn, thời điểm hiện tại hoàn thành xong, vượt lên khứ hoàn thành xong, sau này hoàn thành xong và nhập một trong những cấu tạo ngữ pháp phổ biến như câu thụ động.

Thế nên, người học tập cần thiết ghi lưu giữ những động kể từ bất quy tắc nhằm hoàn toàn có thể nắm vững nội dung những cuộc đối thoại, những tư liệu Tiếng Anh rưa rứa hoàn toàn có thể truyền đạt vì như thế Tiếng Anh.

Phương pháp lưu giữ động kể từ bất quy tắc

Tìm hiểu cấu tạo của động kể từ bất quy tắc (irregular verb)

Base size (dạng nguyên vẹn thể)

Dạng nguyên vẹn thể (hay còn được gọi là gốc từ) là dạng động kể từ không tồn tại bất kì hậu tố này như -s, -ing, -ed.

Ví dụ: play, sing, dance

Dạng nguyên vẹn thể được dùng nhập thì thời điểm hiện tại đơn với toàn bộ những ngôi (I, you, we, they) ngoài trừ thứ bực tía số không nhiều (He, she, it)

Ví dụ:

 • I play tennis with my friend at weekends.

 • They learn English on Mondays.

Dạng nguyên vẹn thể xuất hiện tại nhập động kể từ nguyên vẹn kiểu mẫu (infinitive form).

Ví dụ:

 • It is expensive đồ sộ build hydropower plants.

 • Peter can not only play the guitar well but he can also sing beautifully.

Dạng nguyên vẹn thể được dùng nhập câu khẩu lệnh (imperative)

Ví dụ:

 • Study hard and you will pass the exam.

 • Finish your homework and you can hố out with friends.

Dạng nguyên vẹn thể được dùng nhập thức giả thiết (subjunctive mood)

Ví dụ:

 • They propose that the bridge be built.

 • The quấn demands that you complete the plan before midday.

Past simple (dạng vượt lên khứ đơn)

Dạng vượt lên khứ đơn của động kể từ chỉ những hành vi triển khai nhập vượt lên khứ.

Ví dụ: Jack saw a UFO yesterday.

Past participle (dạng vượt lên khứ phân từ)

Dạng vượt lên khứ phân kể từ được dùng trong số thì hoàn thành xong (perfect tenses) như thời điểm hiện tại hoàn thành xong, vượt lên khứ hoàn thành xong và sau này hoàn thành xong và nhập cấu tạo câu thụ động.

Ví dụ:

 • We have known each other for 9 years.

 • I had burst into tears before he blurted out the truth.

 • Jane will have written 3 novels by the over of this month.

 • A birthday cake was made đồ sộ surprise my mom.

image-alt

Sử dụng bảng động kể từ bất quy tắc

Lý vì thế nên dùng bảng động từ

Bảng động kể từ bất quy tắc bao gồm 3 cột ứng với 3 dạng của động từ: dạng nguyên vẹn thể, dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ. Bảng động kể từ sẽ hỗ trợ người học tập tra cứu giúp nhanh gọn những dạng của động kể từ Lúc dùng nhập tiếp xúc hoặc nhập văn viết lách Tiếng Anh.

Cách bố trí và học tập kể từ bảng động từ

Để ghi lưu giữ bảng động kể từ bất quy tắc, người học tập hoàn toàn có thể phân tách những động kể từ bất quy tắc trở nên 4 group như sau:

Nhóm 1- group không thay đổi ko đổi

Đây là group động kể từ bất quy tắc không thay đổi ở cả 3 dạng: dạng nguyên vẹn thể, dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ.

Ví dụ:

Base form

(dạng nguyên vẹn thể)

Past simple

(dạng vượt lên khứ đơn)

Past participle

(dạng vượt lên khứ phân từ)

cut

cut

cut

put

put

put

shut

shut

shut

hurt

hurt

hurt

burst

burst

burst

Nhóm 2 – group vượt lên khứ chung

Đây là group động kể từ bất quy tắc bao gồm dạng vượt lên khứ đơn và vượt lên khứ phân kể từ như là nhau và không giống dạng nguyên vẹn thể.

Ví dụ:

Base form

(dạng nguyên vẹn thể)

Past simple

(dạng vượt lên khứ đơn)

Past participle

Xem thêm: duress là gì

(dạng vượt lên khứ phân từ)

Find

found

found

buy

bought

bought

think

thought

thought

catch

caught

caught

bring

brought

brought

Nhóm 3 – group không giống nhau

Đây là group động kể từ bất quy tắc bao gồm dạng nguyên vẹn thể và dạng vượt lên khứ phân kể từ như là nhau và không giống với dạng vượt lên khứ đơn

Base form

(dạng nguyên vẹn thể)

Past simple

(dạng vượt lên khứ đơn)

Past participle

(dạng vượt lên khứ phân kể từ )

run

ran

run

come

came

come

become

became

become

Nhóm 4 – group tổ hợp

Đây là group động kể từ bất quy tắc không giống nhau ở cả 3 dạng: dạng nguyên vẹn thể, dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ.

Base form

(dạng nguyên vẹn thể)

Past simple

(dạng vượt lên khứ đơn)

Past participle

(dạng vượt lên khứ phân kể từ )

blow

Blew

blown

arise

arose

arisen

see

saw

seen

sing

sang

sung

drink

drank

drunk

image-alt

Kết phù hợp những chuyên môn học tập tập

Luyện tập luyện thực hành thực tế trải qua việc viết lách và nói

Người học tập tiếp tục ghi lưu giữ những động kể từ bất quy tắc đơn giản rộng lớn nếu như bọn chúng được bịa nhập văn cảnh. Mỗi tuần, người học tập nên lựa chọn đi ra 10 động kể từ bất quy tắc và viết lách câu với từng động kể từ chứa chấp cả 3 dạng:

 • Dạng nguyên vẹn thể,

 • Dạng vượt lên khứ đơn,

 • Dạng vượt lên khứ phân kể từ.

Sau tê liệt, người học tập rèn luyện rằng những câu ví dụ bên trên. Những câu ví dụ nên được viết lách ngắn ngủi, tạo nên, dí dỏm và với vần điệu sẽ hỗ trợ người học tập ghi lưu giữ bọn chúng một cơ hội đương nhiên và tự do nhất.

Ví dụ: “ I see the bee, I saw the snow, but I’ve never seen a bee in the snow”.

Tạo mẩu truyện link những động kể từ bất quy tắc (irregular verb)

Kỹ thuật tạo ra mẩu truyện sẽ hỗ trợ người học tập tiếp chiếm được đa dạng chủng loại động kể từ bất quy tắc. Để tạo hình một mẩu truyện, người học tập lựa chọn ra anh hùng chủ yếu (a lion), toàn cảnh (jungle), một vật (a song) kết phù hợp với những động kể từ bất quy tắc. Kỹ thuật này sẽ sở hữu được thuộc tính rộng lớn Lúc người học tập với thêm một người các bạn sát cánh đồng hành nhằm tiếp liền chuỗi sự khiếu nại nhập mẩu truyện.

Ví dụ: Once upon a time, there was a lion living in the jungle. It was a king of the jungle. But one day, it came across a rabbit. It suddenly fell in love with the rabbit. The lion sang a love tuy nhiên đồ sộ express its feeling. The rabbit felt terrified and ran away. On the way, the rabbit met a wolf. The wolf said I would eat you. The lion found the rabbit timely and rescued it.

Đổi mốc thời hạn của dòng sản phẩm sự kiện

Đối với cách thức này, người học tập tiếp tục viết lách một quãng văn ngắn ngủi hay là một đoạn đối thoại dùng thì thời điểm hiện tại đơn hoặc sau này đơn hoặc cả nhị thì, tiếp sau đó, người học tập thay đổi mốc thời hạn của đoạn văn hoặc đoạn đối thoại bên trên về vượt lên khứ đơn.

Phương pháp này nên người học tập cần thay đổi dạng động kể từ ở thì thời điểm hiện tại đơn và sau này đơn về thì vượt lên khứ đơn. Thông thông qua đó, người học tập không chỉ là nắm rõ cấu tạo câu của thì vượt lên khứ đơn mà còn phải ghi lưu giữ chất lượng những động kể từ bất quy tắc.

Ví dụ: Jane is my childhood friend. She likes playing piano and listening đồ sộ music. At school, we spend time reading books in the library. After school, we go trang chính together and fly kites in the field. We share with each other everything in our life. We have a lot in common such as hobbies, favorite colors, and favorite food. Whenever I am in a bad mood, she always stands by my side and gives u a lot of good advice.

Đổi mốc thời hạn về vượt lên khứ đơn:

Jane was my childhood friend. She liked playing piano and listening đồ sộ music. At school, we spent time reading books in the library. After school, we went home together and flew kites in the field. We shared with each other everything in our life. We had a lot in common such as hobbies, favorite colors, and favorite food. Whenever I was in a bad mood, she always stood by my side and gave u a lot of good advice.

Sử dụng thẻ ghi lưu giữ (flashcards) nhằm ôn tập

Đây là cách thức vô cùng hiệu suất cao so với người học tập Tiếng Anh tất bật. Người học tập hoàn toàn có thể mua sắm những thẻ ghi lưu giữ (flashcards) có trước bên trên những cửa hàng cửa hàng sách hoặc vận chuyển những cỗ thẻ ghi lưu giữ bên trên mạng.

Phương pháp này tiếp tục hiệu quả rộng lớn nếu như người học tập tự động tạo ra những thẻ ghi lưu giữ của riêng rẽ bản thân. Người học tập cần thiết một xấp giấy tờ white vuông nhỏ, một phía viết lách dạng nguyên vẹn thể của động kể từ, mặt mũi sót lại viết lách dạng vượt lên khứ đơn và dạng vượt lên khứ phân kể từ.

Hơn thế nữa, người học tập hoàn toàn có thể sử dụng 4 loại giấy tờ màu sắc không giống nhau cho tới 4 group động kể từ bất quy tắc đang được trình làng bên trên gồm: group không thay đổi ko thay đổi, group vượt lên khứ cộng đồng, group không giống nhau, và group tổng hợp.

Bộ thẻ ghi lưu giữ không lịch kịch hoàn toàn có thể mang theo bất kể đâu nhằm ôn tập luyện lại ví dụ ngồi bên trên những phương tiện đi lại công nằm trong hoặc đợi xếp sản phẩm nhập khu chợ.

image-alt

Ứng dụng động kể từ bất quy tắc nhập tiếp xúc hoặc những bài bác ganh đua giờ Anh

Luyện nghe và phân phát âm

Luyện nghe những phiên bản thu thanh về động kể từ bất quy tắc

Ngoài việc ghi lưu giữ, phát hiện, và viết lách đích chủ yếu miêu tả, người học tập nên thông thường xuyên nghe những phiên bản thu thanh về động kể từ bất quy tắc nhằm thích nghi với bọn chúng. Người học tập càng nghe nhiều những phiên bản thu thanh động kể từ bất quy tắc thì tiếp tục dùng bọn chúng càng đúng đắn Lúc tiếp xúc.

Luyện phân phát âm phù hợp người phiên bản xứ

Việc luyện phân phát âm những động kể từ bất quy tắc phù hợp người phiên bản xứ tiếp tục không chỉ là hùn nâng cấp kĩ năng rằng mà còn phải nâng lên kĩ năng nghe của những người học tập. Người học tập hoàn toàn có thể luyện phân phát âm bằng phương pháp coi những lịch trình quốc tế, ví dụ: The Voice, Master Chef, X- Factor,......

Thực hành tiếp xúc với những người phiên bản xứ

Tham gia những group học tập giờ Anh

Để dùng trở nên thục những động kể từ bất quy tắc, người học tập nên nhập cuộc nhập những group học tập Tiếng Anh để sở hữu thời cơ trao thay đổi kiến thức và kỹ năng với bàn sinh hoạt hoặc người phiên bản xứ. Thông thông qua đó, người học tập hoàn toàn có thể gia tăng trí lưu giữ về động kể từ bất quy tắc và áp dụng nhập thực tiễn.

Giao tiếp với những người phiên bản xứ qua quýt mạng xã hội

Người học tập nên dữ thế chủ động tiếp xúc với những người phiên bản xứ trải qua social hoặc những group học tập Tiếng Anh để sở hữu thời cơ được dùng động kể từ bất quy tắc trong mỗi trường hợp tiếp xúc thực tiễn. Thông qua quýt việc áp dụng bọn chúng trong số cuộc đối thoại chuyện trò, người học tập tiếp tục nắm vững được cơ hội dùng và dùng bọn chúng một cơ hội tự nhiên và thoải mái nhất.

Sử dụng động kể từ bất quy tắc trong số bài bác luyện tập thi

Trong kĩ năng speaking của bài bác ganh đua IELTS, nhất là speaking part 2, sỹ tử sẽ tiến hành đòi hỏi mô tả một hưởng thụ, người, xứ sở phụ thuộc vào kiến thức và kỹ năng và hưởng thụ cá thể.

Đối với dạng bài bác về hưởng thụ cá thể hay là một sự khiếu nại nhập vượt lên khứ, việc sỹ tử dùng thuần thục và đúng đắn những động kể từ bất quy tắc nhập thì vượt lên khứ đơn hoặc vượt lên khứ hoàn thành xong sẽ hỗ trợ sỹ tử hoàn thành xong chất lượng tiêu chuẩn ngữ pháp nhập 4 tiêu chuẩn chấm điểm speaking.

Ví dụ về một trong những đề bài bác speaking part 2 cần dùng phần rộng lớn thì vượt lên khứ:

Describe an occasion when you had đồ sộ wait a long time for someone or something đồ sộ arrive.

You should say:

      Who or what you were waiting for

      How long you had đồ sộ wait

      Why you had đồ sộ wait a long time

(Nguồn: Cambridge Practice Test for IELTS 12)

Describe a time when you were very busy

You should say:

     When it was

     What you had đồ sộ vì thế during that time

     How you managed it

Describe a time you were surprised đồ sộ meet a friend

You should say:

      When this happened

     Who this person was

     What did you vì thế together on that day

And explain why you thought it was a surprise đồ sộ meet this person

Ví dụ:

I would lượt thích đồ sộ talk about a time I was surprised đồ sộ meet my best friend. If my memory serves u right, we ran into each other at the wedding of my cousin last Sunday. That week, we planned đồ sộ go for coffee in a popular coffee cửa hàng with beautiful decorations đồ sộ take pictures. Unfortunately, we had đồ sộ cancel due đồ sộ our important meetings at work. At the weekend, I took part in the wedding but at first, I felt quite bored because I, unfortunately, sat at a table with nobody I knew. I kept smiling and silent all the time. But in the crowd, I saw a familiar face and realized she was Jane, who is my best friend. I quickly ran đồ sộ her seat and she was taken aback đồ sộ see u here. Jane said she was attending her colleague’s wedding. What a coincidence! From that moment, I didn’t feel lonely and enjoyed the tiệc ngọt đồ sộ the fullest. We drank wine and sang songs together in the atmosphere of the tiệc ngọt. At the over of the tiệc ngọt, I and Jane caught a xe taxi đồ sộ a pub and shared with each other our activities in this week. Then we came to Jane’s house and held a slumber tiệc ngọt with some other friends. This was the greatest weekend I’ve ever had.

Tổng kết

Tổng kết về sự học tập động kể từ bất quy tắc ( irregular verb)

Việc học tập động kể từ bất quy tắc (irregular verb) vô nằm trong cần thiết và quan trọng so với người học tập Tiếng Anh vì thế cường độ phổ biến của bọn chúng nhập cả tiếp xúc và văn viết lách Tiếng Anh. Người học tập tiếp tục gặp gỡ trở lo ngại vì như thế tính bất quy tắc của những động kể từ này tuy vậy người học tập hoàn toàn có thể vận dụng những phương pháp học tập bảng động kể từ bất quy tắc nhưng mà người sáng tác đang được trình làng bên trên như dò xét hiểu cấu tạo động kể từ bất quy tắc, học tập theo gót từng group động kể từ bất quy tắc, rèn luyện thực hành thực tế trải qua việc viết lách và rằng, tạo ra mẩu truyện link động kể từ bất quy tắc, thay đổi mốc thời hạn của dòng sản phẩm sự khiếu nại và dùng thẻ ghi lưu giữ (flashcard).

Khuyến khích nối tiếp học tập và luyện tập

Hiểu được vai trò của động kể từ bất quy tắc (irregular verb), người học tập nên nỗ lực bổ sung cập nhật vốn liếng động kể từ bất quy tắc thường ngày trải qua chuyện tranh, sách vở và giấy tờ, hoặc những lịch trình Tiếng Anh. Trong khi, Lúc phát hiện những động kể từ bất quy tắc mới mẻ, người học tập nên chú giải vào trong 1 cuốn buột nhỏ nhằm không ngừng mở rộng vốn liếng động kể từ bất quy tắc của tớ.

Động lực nhằm nâng lên kĩ năng tiếp xúc giờ Anh

Khi người học tập áp dụng thuần thục những động kể từ bất quy tắc (irregular verb) nhập tiếp xúc, người học tập tiếp tục mạnh mẽ và tự tin chuyện trò và thực hiện công ty những cuộc đối thoại với những người phiên bản xứ hoặc bàn bè quốc tế. Khả năng tiếp xúc Tiếng Anh vào vai trò vô nằm trong cần thiết trong mỗi ngành nghề ngỗng việc làm yên cầu sự liên minh, kết nỗi thân thiết nhiều vương quốc. Người học tập nên trau dồi kĩ năng Tiếng Anh ngay lập tức kể từ lúc này nhằm hoàn toàn có thể hội nhập với Xu thế toàn thế giới hóa lúc bấy giờ.


Nguồn tham lam khảo:

"Difference Between Regular and Irregular Verbs (with Examples and Comparison Chart)." Key Differences, 4 May 2022, keydifferences.com/difference-between-regular-and-irregular-verbs.html.

Digitalbox. "Regular and Irregular Verbs | English Live Blog." EF English Live, 4 Dec. 2018, englishlive.ef.com/blog/language-lab/regular-irregular-verbs/.

Xem thêm: backup dancer là gì

"How đồ sộ Learn English Irregular Verbs: 15 Steps (with Pictures)." WikiHow, 8 Apr. 2018, www.wikihow.com/Learn-English-Irregular-Verbs. Accessed 12 Apr. 2023.

"Irregular Verbs - Definition, Rules, Conjugation and Examples." BYJUS, 18 Mar. 2022, byjus.com/english/irregular-verbs/.

Shrives, Craig. "Base Form of a Verb." Free English Grammar Lessons and Tests, www.grammar-monster.com/glossary/base_form.htm.