bce là gì

Clip by Jim Janossy Sr. on Youtube. Like it or not. Thanks for sharing.

Bạn đang xem: bce là gì


Xem thêm thắt bài: Cách thể hiện nay tháng ngày nhập viết lách giờ đồng hồ Anh – Writing the date


AD and BC

You sometimes see years written with AD or BC, lượt thích this:

 • 2000 AD
 • 450 BC

What does it mean?

 • AD is AFTER Jesus Christ was born.
 • BC is BEFORE Jesus Christ was born.
 • AD stands for the Latin Anno Domini meaning “In the year of Our Lord”.
 • BC stands for Before Christ.

BC is always written after the year. AD may be written before the year or (modern style) after the year. If a year is shown without AD or BC, it is usually AD.

This practice was first suggested in the sixth century A.D., and was adopted by the pope of that time. It took quite a while for it to lớn become a worldwide standard, however. Russia and Turkey, for example, did not convert to lớn the modern calendar and year scheme until the 20th century.

ADnBC

Here are some examples going back in time:

 • The Second World War ended in 1945.
 • The Gregorian calendar was introduced in 1582 AD.
 • Vesuvius erupted in AD 79 and Pompeii was buried under ash.
 • Jesus Christ was thought to lớn have been born in AD 1.
 • But he was probably born a few years earlier, around 5 BC.
 • Julius Caesar was assassinated in 44 BC.
 • In 71 BC Spartacus was defeated by the Romans.
 • Rome was founded in 753 BC.
 • The Great Pyramid was completed in Egypt more than thở 4,500 years ago, around 2566 BC.
 • Evidence of the creation and use of pottery earlier than thở 17,000 BC has been found in China.

CE and BCE

You sometimes see CE and BCE instead of AD and BC. They are relatively new terms that mean the same as AD and BC.

Xem thêm: backorder là gì

CE stands for “Common Era” and is the same as AD.
BCE stands for “Before Common Era” and is the same as BC.

Look at these examples:

 • Genghis Khan died in 1227 CE. [same as 1227 AD]
 • Rome was founded in 753 BCE. [same as 753 BC]

Lưu ý:

Việc thể hiện ý tưởng phát minh người sử dụng CE và BCE thay cho thế mang lại AD và BC là bắt nguồn từ những người dân không áp theo Cơ đốc giáo (non-Christians). Đây là công ty và để được tranh giành cãi đặc biệt nóng bức Một trong những group tôn giáo cùng nhau và cả với group phi tôn giáo.  Cũng không tồn tại gì là kỳ lạ. Các yếu tố tương quan cho tới tôn giáo (và kèm theo Từ đó là tác động của chính nó bên trên toàn cầu) luôn luôn ra mắt đặc biệt “khốc liệt”, không chỉ có trước đó nhưng mà tức thì lúc này cũng vẫn thế, ko khá rộng lớn tý nào là. Xem thêm thắt ở phía trên.

Vì vậy, tốt nhất có thể là cứ vờ vịt ko biết nhưng mà người sử dụng AD và BC mang lại lành lặn.

View original

BP

“BP – Before Present” means before 1950. The most commonly used convention in radiocarbon dating. “Present” referring to lớn the year 1950 AD. 1950 is the date that the calibration curves were established. It also predates atmospheric testing of the atom bomb, which significantly upset C12/C14 ratios in the following years.

Xem thêm: one là gì trong tiếng anh

Example: If a radiocarbon lab reports an age of 13000 years BP, they are implying that the fossil would have died 13000 years before 1950 AD.

View original

Posted in LÝ THUYẾT CHUNG, LUYỆN DỊCH, LUYỆN NÓI, LUYỆN NGHE, LUYỆN VIẾT, LUYỆN ĐỌC, TOÀN BỘ - ALL POSTS, TRÌNH ĐỘ B1 - B2, TRÌNH ĐỘ C1 - C2, Uncategorized and tagged Cách dùng ký hiệu AD và BC nhập thể hiện nay năm thời hạn nhập giờ đồng hồ Anh, cơ hội viết lách tháng ngày năm nhập giờ đồng hồ Anh, English reading, English writing, Ký hiệu AD và BC kèm theo theo đuổi năm thời hạn Tức là gì nhập giờ đồng hồ Anh what is the meaning of AD and BC, ký hiệu CE BCE BP tức thị gì khi kèm theo theo đuổi năm thời hạn nhập giờ đồng hồ Anh, luyện viết lách, luyện hiểu. Bookmark the permalink.