be strong là gì

VIETNAMESE

mạnh mẽ lên

Bạn đang xem: be strong là gì

cố gắng lên!

ENGLISH

keep it up! be brave

Mạnh mẽ lên là một trong dạng câu khuyến khích ai cơ nỗ lực rộng lớn, vững vàng vàng rộng lớn nhằm băng qua trở ngại.

1.

Đừng quăng quật cuộc và hãy mạnh mẽ và tự tin lên, các bạn sẽ thực hiện được thôi.

Don't give up and be strong, you can vì thế it.

Xem thêm: resell là gì

2.

Mạnh mẽ lên và điều này cũng tiếp tục trôi qua loa sớm thôi.

Be strong and this too will pass soon.

Một số câu nhỏ nhập giờ đồng hồ Anh chúng ta có thể dùng để làm khuyến khích người không giống khi cần thiết nè:

- phấn chấn lên nào: cheer up

- mạnh mẽ và tự tin lên nhé: be strong

Xem thêm: day out là gì

- tất cả tiếp tục ổn định thôi: everything will be alright

- chúng ta thực hiện được mà: you can vì thế it

- chớ quăng quật cuộc: don’t give up