bé trong tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi van phấn khởi mừng thông tin rằng mái ấm gia đình Shop chúng tôi vừa phải mừng đón một trai/ gái.

expand_more We would lượt thích to tát announce the birth of our new baby boy/girl.

Bạn đang xem: bé trong tiếng anh là gì

Chúc mừng nhì bà xã ông chồng và trai/ gái mới nhất kính chào đời!

Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!

Chúng tôi rất rất phấn khởi mặc nghe tin yêu trai/ gái nhà của bạn mới nhất ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted to tát hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Ví dụ về phong thái dùng

Chúng tôi rất rất phấn khởi mặc nghe tin yêu trai/ gái nhà của bạn mới nhất ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted to tát hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Chúng tôi van phấn khởi mừng thông tin trai/ gái của Shop chúng tôi đang được ra đời.

We are overjoyed to tát announce the arrival of our son/daughter.

Chúng tôi van phấn khởi mừng thông tin rằng mái ấm gia đình Shop chúng tôi vừa phải mừng đón một trai/ gái.

We would lượt thích to tát announce the birth of our new baby boy/girl.

Chúng tôi van phấn khởi mừng trình làng trai/ gái căn nhà Shop chúng tôi...

We are delighted to tát introduce you to tát...our new son/daughter.

Xem thêm: what a shame là gì

Chúc mừng nhì bà xã ông chồng và trai/ gái mới nhất kính chào đời!

Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!

Tôi van phấn khởi mừng thông tin... đang được sinh một trai/ gái.

I'm happy to tát tell you that…now have a little son/daughter.

Chúng tôi van phấn khởi mừng nghênh tiếp sự Thành lập và hoạt động của ...

With love and hope we welcome…to the world.

Chúng tôi rất rất phấn khởi mừng thông tin sự Thành lập và hoạt động của ...

We are happy to tát announce the birth of…

thấp cổ họng

not powerful enough to tát make oneself heard

thấp cổ họng

Xem thêm: chapter and verse là gì

to have no voice in a matter

., van phấn khởi mừng thông tin ... đang được ra đời.

Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to tát announce the birth of…