benefactor là gì

 • /´beni¸fæktə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người thực hiện ơn; ân nhân
  Người thao tác làm việc thiện

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  ân nhân

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  aid , altruist , angel , assistant , backer , contributor , fairy godparent , người yêu thích , good samaritan , grubstaker , helper , humanitarian , mark * , patron , philanthropist , promoter , protector , santa claus * , sponsor , subscriber , subsidizer , supporter , well-wisher , friend , benefactress , donator , giver , donor , grantor , maecenas , samaritan , savior

  Từ trái ngược nghĩa

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Bạn đang xem: benefactor là gì

  Xem thêm: hold your breath là gì

  NHÀ TÀI TRỢ