bệnh viện đọc tiếng anh là gì

VIETNAMESE

bệnh viện

Bạn đang xem: bệnh viện đọc tiếng anh là gì

viện bảo vệ mức độ khỏe

Bệnh viện là một trong tổ chức triển khai cung ứng cty chữa trị nó tế, phẫu thuật và bảo vệ điều chăm sóc mang đến những người dân bị dịch hoặc bị thương.

1.

Anh ấy thực hiện điều chăm sóc vô một khám đa khoa tinh thần.

He worked as a nurse in a psychiatric hospital.

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

2.

Bệnh nhân và được gửi cho tới khám đa khoa không giống.

The patient was transferred to tát another hospital.

Chúng tớ nằm trong học tập một số trong những kể từ giờ Anh nói tới một số trong những kể từ với nghĩa sát nhau như hospital, clinic và infirmary nha!

Xem thêm: sandwich nghĩa là gì

- hospital (bệnh viện): He worked as a nurse in a psychiatric hospital. (Anh ấy thực hiện điều chăm sóc vô một khám đa khoa tinh thần.)

- clinic (phòng khám): A clinic is a health facility that is primarily focused on the care of outpatients. (Phòng nhà lao là một trong bệnh viện đa phần triệu tập vô việc bảo vệ người bệnh nước ngoài trú.)

- infirmary (bệnh xá): My little brother was taken to tát the infirmary. (Em tôi được mang lại trạm xá.)