biking là gì

When I was nine years old, other kids had bikes.

Hồi tao lên chín, đứa nào là cũng đều có xe đạp.

Bạn đang xem: biking là gì

We're sharing our cars on WhipCar, our bikes on Spinlister, our offices on Loosecubes, our gardens on Landshare.

Chúng tao mang lại mướn xe hơi của tớ bên trên WhipCar, mua cung cấp xe đạp điện bên trên Spinlister, mang lại mướn văn chống bên trên Loosecubes, vườn ngôi nhà bên trên Landshare.

I can almost ride my bike lượt thích you, without hands

Cháu gần như là lái xe đạp được như cô nhưng mà ko người sử dụng tay

Hey, kid, how did you get this bike?

kiếm đâu đi ra chiếc xe này đấy?

Elder Cowan’s prosthetic leg had broken while he was riding his bike.

Cái chân fake của Anh Cả Cowan đã biết thành gãy trong những lúc anh đang được giẫm xe pháo đạp.

The Batpod was highly unstable for riding, and Goy was the only stuntman who could manage to lớn balance the bike, even commenting that he had to lớn "nearly un-learn how to lớn ride a motorcycle" to lớn manage riding the Batpod.

Dù cực kỳ khó khăn cầm cố lái vững vàng cái Batpod, Goy là kẻ độc nhất sở hữu năng lực cân đối cái xe, thậm chí còn comment rằng anh "gần như ko học tập cơ hội tài xế máy" nhằm rất có thể lái cái Batpod.

Since 1991 there has been a "Pony Patrol", where volunteers on bikes patrol the island, educating visitors about the ponies.

Từ năm 1991 tiếp tục sở hữu một "Pony Patrol", điểm nhưng mà những tự nguyện viên bên trên xe đạp tuần tra hòn đảo, dạy dỗ khác nước ngoài về những con cái ngựa lùn.

Bike's a little loud.

Tiếng xe ồn vượt lên.

Didn't clear the back room, parked his bike right out front.

Không đánh giá chống hành chủ yếu, đậu xe đằng trước.

Grand prize is $ 100 and Felipe's bike.

Với phần thưởng là 100 đô và một chiếc Felipe.

By way of some bike messengers, the guy that runs pickpockets on the south side and a pot sticker joint the guy apparently loved.

Bằng cơ hội của bao nhiêu thằng trả thư vì thế xe đạp, tên này trấn áp đám móc túi ở khu vực phía phái nam, và thằng này rõ rệt quí ăn há cảo.

In the 1960s, Ducati earned its place in motorcycling history by producing the fastest 250 cc road bike then available, the Mach 1.

Vào trong năm 1960, Ducati tiếp tục giành được địa điểm vô lịch sử dân tộc xe pháo máy bằng phương pháp tạo ra 250 cái nhanh nhất có thể cc xe đạp lối đã có sẵn, Mach 1.

They are often embracing each other or riding a bike together lượt thích lovers .

Xem thêm: dream of là gì

Họ thông thường hoặc ôm nhau và chở nhau bên trên chiếc xe pháo đạp hắn như nhị tình nhân nhau vậy .

The ugly one beside the bike.

Cái thằng khởm đứng cạnh xe máy ấy.

They looked at our bikes and added, ‘Where’s your lorry?’

"Ông tao nhìn những chiếc xe pháo đạp của Shop chúng tôi và thưa thêm thắt ""Xe vận tải của những anh đâu?""."

I can't leave without the bike.

Tôi ko thể lên đường nhưng mà không tồn tại cái xe.

The architecture of the pavilion is this sort of loop of exhibition and bikes.

Kiến trúc của sảnh triển lãm tương tự như một vòng trưng bày và xe pháo đạp.

Now, all that's needed is a single person on a bike with a điện thoại thông minh.

Giờ trên đây, toàn bộ những gì cần thiết là 1 trong những người độc nhất bên trên một chiếc xe pháo đạp với cùng một chiếc điện thoại cảm ứng thông minh lanh lợi.

Little prick had a new bike every Christmas.

Thằng cu đần cơ sở hữu xe đạp mới mẻ từng Giáng sinh.

Buy a Bike at Betty's – Affordable

Mua xe đạp điện bên trên Betty's - Xe đạp

And when the weather allows, we go for a ride on our bikes.”

Khi khí hậu chất lượng, Shop chúng tôi đạp xe ra phía bên ngoài chơi”.

But when she dismounted from her bike, she saw that the house was abandoned and dilapidated, with tall weeds in the yard and windows that were plain and dirty.

Nhưng Lúc xuống xe, cô nhỏ bé ấy thấy rằng căn nhà này bị bỏ phí và ụp nát nhừ, cỏ ngốc nhú cao vô Sảnh và những hành lang cửa số thì mộc mạc và dơ dơ.

"The Dutch Prize Their Pedal Power, but a Sea of Bikes Swamps Their Capital".

Truy cập ngày 14 tháng tư năm trước đó. ^ “The Dutch Prize Their Pedal Power, but a Sea of Bikes Swamps Their Capital”.

Like soccer and riding a bike.

Xem thêm: better nghĩa là gì

Đá bóng, đi xe pháo đạp

And a ride on your bike.

đi nhờ xe đạp của cậu nữa.