bladder là gì

/Phiên âm này đang được hóng các bạn trả thiện/

Thông dụng

Danh từ

Bong bóng
Ruột của ngược bóng
Người huênh phung phí trống rỗng tuếch; người chỉ trình bày suông
(giải phẫu) bọng tè, bàng quang
urinary bladder
bọng tè, bàng quang

Hóa học tập & vật liệu

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

túi nilông

Y học

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

bàng quang
apex of the bladder
đỉnh bàng quang
atonic bladder
bàng quang đãng tổn thất trương lực
cord bladder
bàng quang đãng bệnh dịch tủy
irritable bladder
bàng quang đãng bị kích thích
sphincter muscle of urinary bladder
cơ thắt bàng quang
stammering bladder
bàng quang đãng teo thắt

Kỹ thuật cộng đồng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

bọng
urinary bladder
bọng đái
máy san

Kinh tế

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

bong bóng (cá)
ruột nhằm nhồi xúc xích

Nguồn không giống

  • bladder : Corporateinformation

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: bladder là gì

Xem thêm: lemon nghĩa là gì

NHÀ TÀI TRỢ