blow away là gìCụm động kể từ Blow away sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

Bạn đang xem: blow away là gì

  • Giết, thịt chết

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
-  He grabbed a gun and BLEW the police officer AWAY.
Hắn tao vồ lấy khẩu pháo và thịt bị tiêu diệt viên công an.

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

  • Đánh bại những phe đối lập tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh vị một vài lề rộng lớn ( lề là số chênh chênh chếch thân thiết giá chỉ vốn liếng và giá chỉ bán)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
-  Their new product has BLOWN all the others AWAY.
Sản phẩm mới mẻ của mình vẫn vượt mặt toàn bộ những phe đối lập tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh không giống vị một
số lề rộng lớn.

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

  • Gây tuyệt vời mạnh mẽ

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
-  Her first novel BLEW má AWAY.
Cuốn tè thuyết trước tiên của cô ấy tao làm ra tuyệt vời mạnh với tôi.

Nghĩa kể từ Blow away

Ý nghĩa của Blow away là:

Xem thêm: 188bet gs – Cổng Game Uy Tín Luôn Là Sự Lựa Chọn Của Bet Thủ

  • Bị thổi cất cánh (bởi gió)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Blow away:

 
-  The flag BLEW AWAY in the storm; we'll have to lớn buy a new one.
Lá cờ đã trở nên thổi cất cánh nhập cơn bão; tất cả chúng ta sẽ rất cần mua sắm một lá cờ mới mẻ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Blow away bên trên, động kể từ Blow còn tồn tại một vài cụm động kể từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp