bổ sung tiếng anh là gì

VIETNAMESE

bổ sung

Bạn đang xem: bổ sung tiếng anh là gì

thêm vào

Bổ sung là sự tăng vật gì nhập vật gì cơ không giống, cho tới khá đầy đủ tăng.

1.

Anh ấy bổ sung cập nhật thu nhập của tôi bằng phương pháp dạy dỗ kèm cặp.

He supplements his income by giving private lessons.

Xem thêm: adviser là gì

2.

Tôi hấp thụ nước nghiền thường ngày nhằm bổ sung cập nhật Vi-Ta-Min.

I drink juice every day lớn supplement vitamins.

Chúng tao nằm trong lần hiểu một vài kể từ nhập giờ Anh rất dễ khiến lầm lẫn như add, supplement, complement nha!

Xem thêm: cib là gì

- add (thêm vào) The juice contains no added sugar. (Nước nghiền này sẽ không tăng lối.)

- supplement (bổ sung): A diet supplemented with Vi-Ta-Min pills is a healthy diet. (Một cơ chế thức ăn với bổ sung cập nhật Vi-Ta-Min là 1 trong cơ chế thức ăn trong mát.)

- complement (tương trợ): The flavours in the dish complement each other perfectly. (Các mùi vị nhập thức ăn cứu giúp lẫn nhau một cơ hội hoàn hảo nhất.)