breakup là gìCụm động kể từ Break up sở hữu 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

Bạn đang xem: breakup là gì

 • Đập vụn, đập nát

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

 
- The plate BROKE UP when he dropped it on the floor.
Chia đĩa vỡ toang khi anh tao thực hiện rơi nó bên trên sàn.

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

 • Kì nghỉ ngơi ở ngôi trường (nghỉ hè)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

 
- Schools BREAK UP at the over of June for the summer holidays.
Trường học tập nghỉ ngơi hè vô thời điểm cuối tháng Sáu này.

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

 • Chia tay, tuyệt giao

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

 
- They had been going out for a couple of years before they BROKE UP.
Họ đang được là một trong cặp thật nhiều năm trước đó khi chia ly.

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

 • Không nghe thấy tự yếu hèn, nhiễu sóng năng lượng điện thoại

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

Xem thêm: literature nghĩa là gì

 
- You're BREAKING UP; I'll Call you back in a minute and see if we get a
better connection.
Bạn đang được ko nghe thấy tự yêu thương sóng; Mình tiếp tục gọi lại sau đó 1 vài ba phút để
xem sóng liên kết sở hữu chất lượng ko.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Break up bên trên, động kể từ Break còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Break away

 • Cụm động kể từ Break down

 • Cụm động kể từ Break for

 • Cụm động kể từ Break in

 • Cụm động kể từ Break into

 • Cụm động kể từ Break off

 • Cụm động kể từ Break out

 • Cụm động kể từ Break out in

 • Cụm động kể từ Break out of

  Xem thêm: sofas nghĩa là gì

 • Cụm động kể từ Break through

 • Cụm động kể từ Break up


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp