bring là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈbrɪŋ/
Hoa Kỳ[ˈbrɪŋ]

Ngoại động từ[sửa]

bring (bất qui tắc) nước ngoài động kể từ brought /ˈbrɪŋ/

 1. Cầm lại, mang lại, tạo nên, xách lại, lấy lại.
  bring u a cup of tea — mang lại mang đến tôi một tách trà
  bring him with you đồ sộ see me — trả anh tao lại thăm hỏi tôi
 2. Đưa rời khỏi.
  to bring a charge — thể hiện tiếng buộc tội
  to bring an argument — thể hiện một lý lẽ
 3. Làm mang đến, làm cho mang đến.
  to bring tears đồ sộ someone's eyes — thực hiện mang đến ai vạc khóc, thực hiện mang đến ai chảy nước mắt
  to bring someone đồ sộ see something — thực hiện mang đến ai thấy được cái gì

Thành ngữ[sửa]

 • to bring about: Làm xẩy ra, kéo theo, tạo nên.
 • to bring back:
  1. Đem trả lại, đem trả lại.
  2. Làm ghi nhớ lại, khêu gợi lại.
 • to bring down:
  1. Đem xuống, trả xuống, đem xuống.
  2. Hạ xuống, thực hiện tụt xuống.
   to bring down the prices of goods — hạ giá bán sản phẩm hoá
  3. Hạ, phun rơi (máy cất cánh, chim).
  4. Hạ bệ, ô nhục (ai).
  5. Mang lại (sự trừng trị... ) mang đến (ai).
   to bring down ruin on somebody — tạo nên lụn bại mang đến ai
 • to bring forth: Sản rời khỏi, sinh rời khỏi, tạo nên.
 • to bring forward:
  1. Đưa rời khỏi, nêu rời khỏi, đưa ra, đưa ra.
   can you bring forward any proofs of what you say? — anh hoàn toàn có thể thể hiện triệu chứng cớ về những điều anh thổ lộ không?
   to bring it on — dùng làm thể hiện tại sự mạnh mẽ và tự tin trong các công việc đối đầu với cùng một thử thách.
   bring the matter forward at the next meeting! — buổi họp sau trả việc đó ra!
  2. (Kế toán) Chuyển quý phái.
 • to bring in:
  1. Đưa nhập, đem nhập, đem nhập.
  2. Thu; mang lại (lợi tức... ); đi vào (thói quen).
 • to bring off:
  1. Cứu.
   to bring off the passengers on a wrecked ship — cứu vãn những khách hàng bên trên cái tàu bị nạn
  2. (Thông tục) Đưa cho tới thành công xuất sắc.
 • to bring on:
  1. Dẫn cho tới, tạo nên.
  2. Làm mang đến nên tranh biện.
 • to bring out:
  1. Đưa rời khỏi, đưa ra, đưa ra.
  2. Nói lên.
  3. Xuất bạn dạng.
   to bring out a book — xuất bạn dạng một cuốn sách
  4. Làm nổi trội, thực hiện lộ rõ ràng rời khỏi.
   to bring out the meaning more clearly — thực hiện nổi trội nghĩa
  5. Giới thiệu (một thiếu thốn phái đẹp khiến cho chào dự những cuộc đón tiếp, nhảy... ).
 • to bring over: Làm mang đến thay cho thay đổi lối tâm lý, thuyết phục.
 • to bring round:
  1. Làm mang đến tỉnh lại, thực hiện mang đến hồi lại.
   to bring round to — thực hiện mang đến thay cho thay đổi chủ ý theo
 • to bring through: Giúp vượt lên trở ngại hiểm nghèo khó.
 • to bring to:
  1. Dẫn cho tới, mang tới (một biểu hiện nào); thực hiện mang đến.
   to bring đồ sộ terms — mang tới vị trí thoả thuận; mang tới vị trí nên nhận điều kiện
   to bring đồ sộ light — thể hiện ánh sáng; khám đường phá
   to bring đồ sộ pass — thực hiện mang đến xảy ra
   to bring đồ sộ an end — kết thúc đẩy, chấm dứt
   to someone đồ sộ his senses — thực hiện mang đến ai nên thấy trái khoáy, thực hiện mang đến ai phải ghi nhận điều
  2. (Hàng hải) Dừng lại, đỗ lại.
 • to bring together:
  1. Gom lại; group lại, họp lại.
  2. Kết thân mật (hai người với nhau).
 • to bring under: Làm mang đến nhập mực thước, thực hiện mang đến ngoan ngoãn ngoãn, thực hiện mang đến vâng tiếng, thực hiện mang đến phục tòng.
 • to bring up:
  1. Đem lên, đem lên, thể hiện.
  2. Nuôi chăm sóc, dạy dỗ, nuôi nấng, giáo dục.
 • to be brought up in the spirit of communism:
  1. Được dạy dỗ theo đòi lòng tin nằm trong sản.
  2. Làm ngừng lại; ngừng lại, đỗ lại; (hàng hải) thả neo.
  3. Lưu ý về (vấn đề gì); nêu (vấn đề).
  4. Làm mang đến (ai) nên đứng lên tuyên bố.
  5. Đưa rời khỏi toà.
 • to bring down the house: Làm cho tất cả rạp vỗ tay nồng nhiệt.
 • to bring home page to:
  1. Làm mang đến nhận biết, thực hiện đã cho chúng ta thấy rõ ràng, thực hiện mang đến hiểu.
   to bring home page a truth đồ sộ someone — thực hiện mang đến ai hiểu một sự thật
 • to bring into play: Phát huy.
 • to bring đồ sộ bear on:
  1. Dùng, dùng.
   to bring presure đồ sộ bear on someone — người sử dụng mức độ nghiền so với ai
  2. Hướng về, chĩa về.
   to bring guns đồ sộ bear on the enemy — chĩa đại chưng về phía quân thù

Tham khảo[sửa]

 • "bring", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)