broadcasting là gì

/´brɔ:d¸ka:stiŋ/

Thông dụng

Cách viết lách không giống broadcast

Danh từ

Như broadcast

Điện tử & viễn thông

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

dịch vụ vạc thanh
sound broadcasting service
dịch vụ vạc thanh âm thanh
sound broadcasting service
dịch vụ vạc thanh vô tuyến

Điện lạnh

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

sự vạc rộng
sự truyền rộng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

sự truyền thanh

Giải quí VN: Sự truyền những công tác vô tuyến truyền thanh hoặc truyền hình.

Bạn đang xem: broadcasting là gì

Kỹ thuật công cộng

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

sự vạc thanh
international broadcasting
sự vạc thanh quốc tế
radio broadcasting
sự vạc thanh vô tuyến
short-wave broadcasting
sự vạc thanh sóng ngắn
standard broadcasting
sự vạc thanh chuẩn
sự truyền phát
sự truyền thông
standard broadcasting
sự truyền thông chuẩn
truyền hình

Giải quí VN: Sự truyền những công tác vô tuyến truyền thanh hoặc truyền hình.

Xem thêm: jaw là gì

Xem thêm: jeep là gì

Australian Broadcasting Company (ABC)
Công ty vạc thanh truyền hình Úc
British Broadcasting Corporation (BBC)
Tập đoàn vạc thanh truyền hình Anh
broadcasting right
quyền vạc thanh-truyền hình
Broadcasting Technology Association (BTA)
Hiệp hội Công nghệ vạc thanh truyền hình
Digital Video Broadcasting (DVB)
truyền hình tiếp thị số
educational broadcasting
hệ truyền hình giáo dục
Homestead and Community Broadcasting Satellite Service (HACBSS)
dịch vụ truyền hình qua chuyện vệ tinh ranh cho tới trang ấp và nằm trong đồng
line broadcasting
sự truyền hình
monochrome television broadcasting service
dịch vụ truyền hình đen kịt trắng
monochrome television broadcasting service
dịch vụ truyền hình đơn sắc
radio-broadcasting
vô tuyến truyền hình
sound of broadcasting quality
âm thanh truyền hình
television broadcasting
phát rộng lớn truyền hình
television broadcasting
sự vạc truyền hình
television broadcasting service
dịch vụ vạc rộng lớn truyền hình
television direct broadcasting satellite
truyền hình thẳng qua chuyện vệ tinh
television direct broadcasting satellite
vệ tinh ranh truyền hình trực tiếp
vô tuyến truyền thanh
radio broadcasting
hệ vô tuyến truyền thanh

Nguồn không giống

  • broadcasting : Corporateinformation

Kinh tế

Nghĩa chuyên nghiệp ngành

phát thanh
American Broadcasting Company
Công ty Phát thanh Mỹ
Australian Broadcasting Company
Công ty Phát thanh Úc
British Broadcasting Corporation
Công ty Phát thanh Anh
broadcasting time
giờ vạc sóng (trên đài vạc thanh, truyền hình)
Canadian Broadcasting Corporation
Công ty Phát thanh Ca-na-đa
phát truyền
sự quảng bá

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
airing , air time , announcing , auditioning , newscasting , performing , posting trực tuyến , putting on program , radio , reporting , telecasting , television , transmission , transmitting

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ