broke up là gìCụm động kể từ Break up đem 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

Bạn đang xem: broke up là gì

 • Đập vụn, đập nát

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

 
- The plate BROKE UP when he dropped it on the floor.
Chia đĩa vỡ toang Khi anh tớ thực hiện rơi nó bên trên sàn.

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

 • Kì nghỉ ngơi ở ngôi trường (nghỉ hè)

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

 
- Schools BREAK UP at the kết thúc of June for the summer holidays.
Trường học tập nghỉ ngơi hè vô vào cuối tháng Sáu này.

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

 • Chia tay, tuyệt giao

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

 
- They had been going out for a couple of years before they BROKE UP.
Họ tiếp tục là 1 trong những cặp thật nhiều năm trước đó Khi chia ly.

Nghĩa kể từ Break up

Ý nghĩa của Break up là:

 • Không nghe thấy bởi yếu ớt, nhiễu sóng năng lượng điện thoại

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Break up:

Xem thêm: opt to là gì

 
- You're BREAKING UP; I'll Gọi you back in a minute and see if we get a
better connection.
Bạn đang được ko nghe thấy bởi yêu thương sóng; Mình tiếp tục gọi lại sau đó 1 vài ba phút để
xem sóng liên kết đem đảm bảo chất lượng ko.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Break up bên trên, động kể từ Break còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động kể từ Break away

 • Cụm động kể từ Break down

 • Cụm động kể từ Break for

 • Cụm động kể từ Break in

 • Cụm động kể từ Break into

 • Cụm động kể từ Break off

 • Cụm động kể từ Break out

 • Cụm động kể từ Break out in

 • Cụm động kể từ Break out of

  Xem thêm: receptionist là gì

 • Cụm động kể từ Break through

 • Cụm động kể từ Break up


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp