bug là gì

/bʌg/

Thông dụng

Danh từ

Con rệp
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thâm thúy bọ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) lỗi nghệ thuật, thiếu hụt sót về kỹ thuật
(từ lóng) ý nghĩ về điên rồ; sự điên rồ
to go bugs
hoá điên, rơi rụng trí
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) máy thu thanh nhỏ (để nghe trộm)
as snug as a bug in a rug
ấm cúng, váy ấm

Ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bịa máy thu thanh nhằm nghe trộm
Làm không dễ chịu, thực hiện vạc cáu

Chuyên ngành

Xây dựng

lỗi

Cơ - Điện tử

Lỗi nghệ thuật, tàn tật kỹ thuật

Cơ khí & công trình

khuyết tật kỹ thuật
lỗi kỹ thuật

Toán & tin cậy

chỗ rối
rối

Giải mến VN: Lỗi lập trình sẵn thực hiện cho 1 lịch trình hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang lại thành quả sai, hoặc tan vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đang được đề ra khi người tớ vạc hiện nay một con cái thâm thúy thực làm nên rối loàn cho 1 trong những mạch năng lượng điện của sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này rất có thể thực hiện kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mày trăng, người tớ vẫn vạc hiện nay được một lỗi lập trình sẵn vô lịch trình của NASA (cơ quan liêu không khí Hoa Kỳ). Lỗi này vẫn tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mày trăng là ngôi trường đẩy chứ không hề cần ngôi trường thú vị. Các phi hành gia rất có thể đang không về bên trái khoáy khu đất an toàn và đáng tin cậy còn nếu không vạc hiện nay được lỗi này.

Điện

cần chào bán tự động động

Giải mến VN: Nút chào bán tự động hóa vận tốc cao dùng làm truyền mật mã.

Bạn đang xem: bug là gì

Điện tử & viễn thông

đặt micrô nghe trộm

Kỹ thuật công cộng

hỏng hóc

Giải mến VN: Lỗi lập trình sẵn thực hiện cho 1 lịch trình hoặc một đời máy tính chạy bị lỗi, mang lại thành quả sai, hoặc tan vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đang được đề ra khi người tớ vạc hiện nay một con cái thâm thúy thực làm nên rối loàn cho 1 trong những mạch năng lượng điện của sản phẩm tính năng lượng điện tử số trước tiên, máy ENIAC. Các lỗi này rất có thể thực hiện kết quả nguy hiểm. Năm ngày trước cuộc cất cánh tham khảo mặt mày trăng, người tớ vẫn vạc hiện nay được một lỗi lập trình sẵn vô lịch trình của NASA (cơ quan liêu không khí Hoa Kỳ). Lỗi này vẫn tổ chức những đo lường và tính toán đạn đạo dựa vào hạ tầng trọng ngôi trường của mặt mày trăng là ngôi trường đẩy chứ không hề cần ngôi trường thú vị. Các phi hành gia rất có thể đang không về bên trái khoáy khu đất an toàn và đáng tin cậy còn nếu không vạc hiện nay được lỗi này.

kỹ thuật
lỗi

Giải mến VN: Là lỗi vô một lịch trình PC hoặc một lỗi về năng lượng điện được vạc hiện nay nhờ lịch trình đánh giá lỗi.

Xem thêm: swimming đọc tiếng anh là gì

Xem thêm: push in là gì

sự trục trặc

Kinh tế

hóc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
bacillus , disease , germ , infection , microbe , virus , ant , beetle , cootie , flea , gnat , louse , pest , vermin , craze , enthusiasm , fad , mania , rage , zeal , breakdown , computer malfunction , defect , error , failure , fault , flaw , hitch , problem , something wrong , trouble , microorganism , ailment , complaint , malady , blemish , imperfection , shortcoming , devotee , fanatic , maniac , zealot
verb
abrade , annoy , badger , chafe , gall , get on someone , harass , irk , irritate , needle , nettle , pester , plague , provoke , vex , eavesdrop , listen in , overhear , spy , tap , wiretap , aggravate , bother , disturb , exasperate , fret , get , peeve , put out , rile , ruffle , ant , beetle , bug , flaw , flea , fly , germ , gnat , insect , june bug , lightning bug , mite , mosquito , spider , virus , wire

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ